Ferramentas para a xestión do risco químico

Inscrición aberta

Data de inicio: 24 de Outubro , 2018
Data de fin: 24 de Outubro , 2018
Data de inicio da inscripción: 24 de Agosto , 2018
Data de fin da inscripción: 24 de Outubro , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Ourense


PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.10 FERRAMENTAS PARA A XESTIÓN DO RISCO QUÍMICO. MÉTODOS DE AVALIACIÓN CUALITATIVA E MODELOS DE ESTIMACIÓN DA EXPOSICIÓN

Ruth Jiménez Saavedra. Centro Nacional de Novas Tecnoloxías (CNNT) do INSST

11.30 DESCANSO

12.00 O ENFOQUE PREVENTIVO DO RISCO QUÍMICO NO SECTOR SANITARIO

Carolina Miraz Novás. Técnico Superior en Hixiene Industrial do SPP do SERGAS

12.45 A PRACTICA PREVENTIVA EN RISCO QUÍMICO DENDE O PUNTO DE VISTA DO SPA

Miguel Ángel Alba Hidalgo. Coordinador de Hixiene Industrial do SPA Quirón Prevención

13.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.