Riscos en maquinaria agrícola

Data de inicio da inscrición 26 de Outubro , 2019

Data de inicio: 26 de Novembro , 2019
Data de fin: 26 de Novembro , 2019
Data de inicio da inscripción: 26 de Outubro , 2019
Data de fin da inscripción: 26 de Novembro , 2019
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Lugo


Xornada incialmente prevista para o 9/5/2019 que foi cambiada para o 27/11/2019 por motivos origanizativos.

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.