Innovación e boas prácticas de seguridade e saúde laboral no sector eólico

Inscrición aberta

Data de inicio: 20 de Setembro , 2018
Data de fin: 20 de Setembro , 2018
Data de inicio da inscripción: 20 de Xullo , 2018
Data de fin da inscripción: 20 de Setembro , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Lugo


PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 ACTUACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (GT PRL) COORDINADO POR AEE

Tomás Romagosa Cabezudo. Director Técnico da Asociación Empresarial Eólica (AEE)

10.45 MARCO NORMATIVO, RISCOS E MEDIDAS DE PREVENCIÓN NA OPERACIÓN E MANTEMENTO DE AEROXENERADORES (NTP 1022, 1023 E 1024). EXEMPLOS DE BOAS PRÁCTICAS DE SEGURIDADE E SAÚDE EN EROM

Pablo Cobreiro Rodríguez. Gerente Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Energías Renovables Operación y Mantenimiento (EROM - ACCIONA)

11.30 DESCANSO

12.00 ESTÁNDAR GWO: COÑECEMENTOS E HABILIDADES ADQUIRIDAS NO PROCESO FORMATIVO

Alberto López Candia. Técnico INAUDITA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA SL

12.30 PLANIFICACIÓN DA ACTIVIDADE PREVENTIVA NA O&M NO SECTOR EÓLICO. APLICACIÓN DA REALIDADE VIRTUAL NA FORMACIÓN DE SEGURIDADE

María Teresa Díez Gutiérrez. Responsable Seguridad y Salud NORVENTO ENERXÍA

María Montenegro Cobas. Responsable Dpto. Prevención y Seguridad y Salud en obra SGS (Société Générale de Surveillance)

13.15 DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RV: EVACUACIÓN DE UN AEROXENERADOR DE ECOTECNIA

Ángel Gil Pérez. CEO RENDERSIDE (partner tecnolóxico de SGS)

13.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

.

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.