Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

Novas formas de formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

15 de Febreiro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45  Recepción de asistentes e entrega de documentación

10.00  Presentación

Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA

10.15  Análise sobre a formación actual en PRL en España. Luces e sombras

Empresas saudables. Máis alá da prevención

26 de Febreiro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 EMPRESA SAUDABLE: TENDENCIA OU NECESIDADE?

Dolors Solé Gómez. Centro Nacional de Condicións de Traballo. Barcelona. INSSBT

 

 

Os equipos de protección individual. A súa xestión na empresa. Experiencias

06 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Romina González-Dopeso Portela. Directora autonómica de Galicia. Asepeyo

09.45 SELECCIÓN E USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA. COMPROBACIÓN DO SEU AXUSTE E EFICACIA

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

23 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

Innovación en PRL. Drons e a súa aplicación práctica en materia de seguridade e saúde laboral

12 de Abril , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 USO DE DRONS: CONCEPTOS BÁSICOS E MARCO XURÍDICO ACTUAL APLICABLE

Idade e diversidade. Impacto na xestión de PRL

27 de Abril , 2018
Inscrición pechada

Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 IDADE E DIVERSIDADE. IMPACTO NA XESTIÓN DE PRL

Regulamentos REACH e CLP

16 de Maio , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 REGULAMENTO REACH VS. RD 374/2001: DIFERENCIAS E SINERXIAS

Novas experiencias de integración da PRL. Seguridade baseada no comportamento (SBC)

07 de Xuño , 2018
Inscrición pechada

Xornada prevista para o 7/5/18 que foi cambiada para o 7/6/18 por motivos organizativos.

PROGRAMA 

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 CARA A UNHA CULTURA DE PREVENCIÓN COMPARTIDA: SBC

Prevención, responsabilidade social e excelencia empresarial

29 de Xuño , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 EXCELENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

Innovación e boas prácticas de seguridade e saúde laboral no sector eólico

21 de Setembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 ACTUACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (GT PRL) COORDINADO POR AEE

Liderado en prevención de riscos laborais

27 de Setembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

09.45 LIDERADO PARA A XERACIÓN DE EXCELENCIA, SAÚDE EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE

Exposición laboral a canceríxenos, mutáxenos e reprotóxicos

23 de Outubro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

10.00 AVALIACIÓN DA EXPOSICIÓN A AXENTES CANCERÍXENOS

Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecnoloxía e empregos verdes

23 de Novembro , 2018
Inscrición pechada

XORNADA PREVISTA PARA O 16/11/18 QUE TERÁ LUGAR O 23/11/2018, POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS.

Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción

29 de Novembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 SEGURIDADE NO MANEXO DA MAQUINARIA. OBRIGAS LEGAIS E NORMATIVA DE REFERENCIA

Xornadas técnicas en Lugo

Sistema de incentivos para a diminución e prevención da sinistralidade laboral

22 de Febreiro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45     RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Representante de ASEPEYO

Riscos ergonómicos. Metodoloxías de avaliación e implementación de medidas preventivas

08 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Juan Mariñas Liste. Presidente da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais

Alberto Villarroya López. Hospital Universitario Lucus Augusti. Servizo Galego de Saúde

Manuel Gasalla Regueiro. Xefe do Centro Issga de Lugo

10.15 MAPA DE RISCO ERGONÓMICO DE GALICIA

Innovación en PRL. Drons e a súa aplicación práctica en materia de seguridade e saúde laboral

13 de Abril , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do Issga

10.00 USO DE DRONS: CONCEPTOS BÁSICOS E MARCO XURÍDICO ACTUAL APLICABLE

Sistemas de xestión da PRL. A nova norma ISO 45001

20 de Abril , 2018
Inscrición pechada

Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 OS SISTEMAS DE XESTIÓN DA PRL

PRL na actividade forestal: presentación alertas ISSGA

03 de Maio , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES

10.15 MESA DE APERTURA INSTITUCIONAL E DO SECTOR

Covadonga Toca Carús. Secretaria xeral de Emprego

J. Elier Ojea Ureña. Presidente de Confemadera Galicia

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

10.35 PRESENTACIÓN POLOS TÉCNICOS DO GRUPO DE TRABALLO DE PRL NO SECTOR FORESTAL DOS DOCUMENTOS ISSGA

Obradoiro de riscos psicosociais

15 de Maio , 2018
Inscrición pechada

INSCRICIÓN PECHADA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES POR COMPLETARSE O AFORO

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de Asepeyo

10.15 PRESENTACIÓN DA CAMPAÑA “A PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS, UNHA OPORTUNIDADE PARA UNHA EMPRESA CON FUTURO”

10.45 OBRADOIRO “A COMUNICACIÓN E/AFECTIVA EN PRL. XESTIÓN DA ENERXÍA EMOCIONAL NO LUGAR DE TRABALLO”

Novas experiencias de integración da PRL. Seguridade baseada no comportamento (SBC)

08 de Xuño , 2018
Inscrición pechada

Xornada prevista para o 8/5/18 que foi cambiada para o 8/6/18 por motivos organizativos.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 CARA A UNHA CULTURA DE PREVENCIÓN COMPARTIDA: SBC

Innovación e boas prácticas de seguridade e saúde laboral no sector eólico

20 de Setembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 ACTUACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (GT PRL) COORDINADO POR AEE

Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PRL. Responsabilidade penal

09 de Outubro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Miguel Ángel de la Cruz Molina. Vicepresidente do Consello Xeral de Profesionais Compliance

Alba Lema Dapena. Presidenta del Comité Académico de la World Compliance Association

10.00 A RESPONSABILIDADE PENAL DAS PERSOAS XURÍDICAS E OS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN

Riscos laborais no almacenamento de produtos químicos

25 de Outubro , 2018
Inscrición pechada

INSCRIPCIÓN PECHADA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES POR COMPLETARSE O AFORO

 

PROGRAMA

 

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Reresentante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción

28 de Novembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 SEGURIDADE NO MANEXO DA MAQUINARIA. OBRIGAS LEGAIS E NORMATIVA DE REFERENCIA

Xornadas técnicas en Ourense

Sistema de incentivos para a diminución e prevención da sinistralidade laboral

23 de Febreiro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45     RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Representante de ASEPEYO

Prevención de accidentes na sinalización, conservación e mantemento de vías públicas

07 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Ángel López Álvarez. Xefe do Centro Issga de Ourense

Carolina Ribeiro Soliño. Técnica de Quirónprevención. Representante de Aprosal

10.15 PREVENCIÓN EN TRABALLOS DE CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS. CONCLUSIÓNS DO INFORME DO GRUPO DE TRABALLO DA CNSST

Fernando Sanz Albert. Secretario do Grupo de Traballo de Construción da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (CNSST)

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

22 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Marta Míguez Telle. Secretaria Xeral para o Deporte. Xunta de Galicia

 

Taller práctico: solucións preventivas para os riscos de traballos en altura

11 de Abril , 2018  -  11 de Abril , 2018
Inscrición pechada

Acción formativa incluída nas actividades programadas para PREVISEL.

PROGRAMA

12.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

12.05 EXPOSICIÓN DALGÚNS ACCIDENTES POR CAÍDA DE ALTURA EN EMPRESAS GALEGAS

Guía técnica do Issga: boas prácticas en PRL. Manual de Seguridade no Laboratorio

12 de Abril , 2018
Inscrición pechada

Xornada técnica incluída nas actividades programadas para PREVISEL.

PROGRAMA

12.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

12.05 O ISSGA E A A IMPORTANCIA DA INTEGRACIÓN DA PRL EN TODAS AS ACTIVIDADES

Sistemas de xestión da PRL. A nova norma ISO 45001

19 de Abril , 2018
Inscrición pechada

Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 OS SISTEMAS DE XESTIÓN DA PRL

Riscos asociados ás actividades de rehabilitación e de adecuacións de eficiencia enerxética

20 de Setembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante do Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros da Edificación de Ourense (COAATIE)

10.10 INTRODUCIÓN AO CONCEPTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA.

Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PRL. Responsabilidade penal

08 de Outubro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Miguel Ángel de la Cruz Molina. Vicepresidente do Consello Xeral de Profesionais Compliance

Alba Lema Dapena. Presidenta del Comité Académico de la World Compliance Association

10.00 A RESPONSABILIDADE PENAL DAS PERSOAS XURÍDICAS E OS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN

Ferramentas para a xestión do risco químico

24 de Outubro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.10 FERRAMENTAS PARA A XESTIÓN DO RISCO QUÍMICO. MÉTODOS DE AVALIACIÓN CUALITATIVA E MODELOS DE ESTIMACIÓN DA EXPOSICIÓN

Riscos novos e emerxentes. Nanomateriais, biotecnoloxía e empregos verdes

22 de Novembro , 2018
Inscrición pechada

XORNADA PREVISTA PARA O 15/11/18 QUE TERÁ LUGAR O 22/11/2018, POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 EXPOSICIÓN A NANOMATERIAIS. AVALIACIÓN DE RISCOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN

Xornadas técnicas en Pontevedra

Novas formas de formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

16 de Febreiro , 2018  -  16 de Febreiro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45  Recepción de asistentes e entrega de documentación

10.00  Presentación

Alfonso Pérez Santiago. Xefe do Centro ISSGA de Pontevedra

10.15  Análise sobre a formación actual en PRL en España. Luces e sombras

Os equipos de protección individual. A súa xestión na empresa. Experiencias

05 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Romina González-Dopeso Portela. Directora autonómica de Galicia. Asepeyo

09.45 Selección e uso de Equipos de protección respiratoria. Comprobación do seu axuste e eficacia

Obradoiro de empoderamento dos técnicos en PRL. Comunicación e habilidades sociais

16 de Marzo , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de Aprosal

10.15 A XESTIÓN DA COMUNICACIÓN PERSOAL E DE GRUPO. CONCEPTO DE APRENDIZAXE, INTELIXENCIA, TALENTO. PRÁCTICA

Novidades da nova norma EN-689 relacionada coa avaliación do risco por inhalación de axentes químicos

06 de Abril , 2018
Inscrición pechada

 Xornada inicilamente prevista para o 2/4/18 que por motivos organizativos foi cambiada para o 6/4/18.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 ANTECEDENTES E CONTIDO NA NOVA NORMA UNE-689

Calidade e mellora continua na seguridade e saúde no traballo

13 de Abril , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de Aprosal

10.30 CALIDADE E MELLORA CONTINUA EN SST DESDE A PERSPECTIVA DOS SPA

Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA

26 de Abril , 2018
Inscrición pechada

Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 TOMA DE MOSTRAS: CANDO, COMO E QUE?

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios

11 de Maio , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Empleo e Industria

Representante de AGEM

10.15 DOCUMENTO ISSGA_FOLLA DE PREVENCIÓN SOBRE PRL NA MONTAXE E DESMONTAXE DE ESCENARIOS

Obradoiro de riscos psicosociais

16 de Maio , 2018
Inscrición pechada

INSCRICIÓN PECHADA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de Asepeyo

10.15 PRESENTACIÓN DA CAMPAÑA “A PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS, UNHA OPORTUNIDADE PARA UNHA EMPRESA CON FUTURO”

10.45 OBRADOIRO “A COMUNICACIÓN E/AFECTIVA EN PRL. XESTIÓN DA ENERXÍA EMOCIONAL NO LUGAR DE TRABALLO”

Seguridade na industria 4.0

22 de Xuño , 2018
Inscrición pechada

Xornada técnica realizada en colaboración con AGEINCO.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do Issga

Maximino García Sánchez. Director Técnico de Cíes Atlántico, SLU. Representante de Ageinco

10.15 TECNOLOXÍAS QUE MELLORAN A SEGURIDADE EN MAQUINARIA MÓBIL

A exposición ao radon no ámbito laboral

26 de Xuño , 2018
Inscrición pechada

Destinatarios:  persoal técnico do ISSGA e dos servizos de prevención propios da Xunta de Galicia, persoal inspector da Inspección de Traballo e Seguridade Social, técnicos/as das Consellerías de Economía, Emprego e Industria e Sanidade, técnicos dos servizos de prevención alleos, propios e mancomunados e mutuas, técnicos dos gabinetes de seguridade e saúde laboral de organizacións sindicais.

PROGRAMA

10.00 PRESENTACIÓN

Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA

10.05 EXPOSICIÓN LABORAL AO RADON. NORMATIVA ACTUAL E MODIFICACIÓNS EN TRAMITACIÓN

Liderado en prevención de riscos laborais

28 de Setembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

09.45 LIDERADO PARA A XERACIÓN DE EXCELENCIA, SAÚDE EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE

Bioseguridade

26 de Outubro , 2018
Inscrición pechada

INSCRICIÓN PECHADA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES POR COMPLETARSE O AFORO.

 

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 A AVALIACIÓN DO RISCO BIOLÓXICO EN RELACIÓN COA BIOSEGURIDADE

A internacionalización das PEMES e as súas actuacións en prevención

12 de Novembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 ANÁLISE NORMATIVO DE APLICACIÓN NA XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE EN PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Adecuación de equipos de traballo en buques pesqueiros

30 de Novembro , 2018
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 INTRODUCIÓN Á PROBLEMÁTICA DOS EQUIPOS DE TRABALLO A BORDO DOS BUQUES DE PESCA