Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

Novas ferramentas do ISSGA para a PRL na actividade forestal

15 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 BENVIDA E PRESENTACIÓN

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

José Elier Ojea Ureña. Presidente de Fearmaga

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

10.30 PRESENTACIÓN DAS FERRAMENTAS DO ISSGA PARA A PRL NA ACTIVIDADE FORESTAL

PRL na actividade agrícola e forestal. Operacións de risco en traballos no sector agrario

26 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Raquel Blanco Silva. Xefa do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

10.00 OS RISCOS DE SEGURIDADE NA ACTIVIDADE AGRÍCOLA E FORESTAL

Foro técnico "O formaldehido e a súa toxicidade"

05 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.15 PRESENTACIÓN

Adela Quinzà-Torroja García. Xerente do ISSGA

Eduardo Vidal Castarlenas, Director Xeral de MC MUTUAL

Moderador: Alejandro Romero Mirón. Director dos Servizos de Prevención de MC MUTUAL

09.30 TOXICIDADE DO FORMALDEHIDO E OS SEUS EFECTOS CANCERÍXENOS POTENCIAIS

Patoloxía da voz de orixe laboral

23 de Abril , 2019  -  23 de Abril , 2019
Inscrición aberta

Xornada técnica enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 ESTADÍSTICAS DAS ENFERMIDADES PROFESIONAIS E PATOLOXÍAS LABORAIS RELACIONADAS CO USO CONTINUADO DA VOZ

Riscos ergonómicos. Metodoloxías de avaliación e medidas preventivas

24 de Maio , 2019
Data de inicio da inscrición 24 de Abril , 2019

Xornadas técnicas en Lugo

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

08 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 

10.00 PRESENTACIÓN: MÓVETE! E REDUCE O SEDENTARISMO NA OFICINA

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 O EXERCICIO FÍSICO NO EIDO LABORAL COMO FERRAMENTA PREVENTIVA

Novas ferramentas para a formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

11 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 APP ALERTAS ISSGA. APRENDIZAXE A TRAVÉS DA GAMIFICACI

Risco químico en salóns de peiteado e outros tratamentos de beleza

30 de Abril , 2019
Inscrición aberta

Xornada técnica enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril

Inicialmente prevista para o 22/4/2019 que foi cambiada para o 30/4/2109  por motivos organizativos.

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PRODUTOS COSMÉTICOS E EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS PERIGOSOS: SALÓNS DE PEITEADO E DANOS PARA A SAÚDE

Liderado en prevención de riscos laborais

30 de Maio , 2019
Data de inicio da inscrición 30 de Abril , 2019

Riscos en maquinaria agrícola

27 de Novembro , 2019
Data de inicio da inscrición 27 de Outubro , 2019

Xornada incialmente prevista para o 9/5/2019 que foi cambiada para o 27/11/2019 por motivos origanizativos.

Xornadas técnicas en Ourense

Muller no agro_Guía de boas prácticas ISSGA_PRL durante o embarazo e a lactación

22 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PERSPECTIVA DO SECTOR. CARACTERÍSTICAS DA MULLER EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, POSPARTO E LACTACIÓN. BOAS PRACTICAS PARA EVITAR OS RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓXICOS NESTAS SITUACIÓNS

Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción

22 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 SEGURIDADE NO MANEXO DA MAQUINARIA. OBRIGAS LEGAIS E NORMATIVA DE REFERENCIA

Innovación na formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

12 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 APP ALERTA ISSGA. APRENDIZAXE A TRAVÉS DA GAMIFICACIÓN

Previsel_Mobilización de persoas con capacidade reducida

24 de Abril , 2019
Inscrición aberta

Xornada incluída en Previsel e enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril.

PROGRAMA

11.30 PRESENTACIÓN

Angel López Álvarez. Xefe do Centro Issga-Ourense

11.45 OS PRINCIPIOS, AS TÉCNICAS E AS AXUDAS NA MOBILIZACIÓN

Previsel_Coidado das persoas con dependencia_Factores biolóxicos e psicosociais

25 de Abril , 2019
Inscrición aberta

Xornada incluída en Previsel e enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril.

PROGRAMA

12.00 PRESENTACIÓN

Angel López Álvarez. Xefe do Centro Issga-Ourense

12.15 FACTORES BIOLÓXICOS NO COIDADO DE PERSOAS CON DEPENDENCIA

PRL nos condutores profesionais

24 de Maio , 2019
Data de inicio da inscrición 24 de Abril , 2019

Xornadas técnicas en Pontevedra

Regulamentos REACH e CLP

08 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 REGULAMENTO REACH VS. RD 374/2001: DIFERENZAS E SINERXIAS
Enrique Gadea Carrera. Director do Departamento de condicións do traballo. Centro Nacional de Condiciones del Trabajo (INSST)

A sílice cristalina como axente carcinóxeno

22 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 CONSIDERACIÓNS MÉDICO-TÉCNICAS SOBRE A INCLUSIÓN DA SÍLICE CRISTALINA COMO AXENTE CARCINÓXENO

Actuacións das mutuas máis alá dun accidente de traballo

05 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 SUBSIDIO DE RISCO DURANTE O EMBARAZO E A LACTACIÓN

Novo regulamento de EPI

26 de Abril , 2019
Inscrición aberta

Xornada técnica enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 REGULAMENTO (UE) 2016/425: NOVIDADES

Integración do custo-beneficio na acción preventiva

10 de Maio , 2019
Inscrición aberta

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 XUSTIFICACIÓN E ANÁLISE DO CUSTO-BENEFICIO NA XESTIÓN DE PRL

Seguridade en operacións de mantemento industrial

31 de Maio , 2019
Data de inicio da inscrición 30 de Abril , 2019