Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

Novas ferramentas do ISSGA para a PRL na actividade forestal

15 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 BENVIDA E PRESENTACIÓN

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

José Elier Ojea Ureña. Presidente de Fearmaga

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

10.30 PRESENTACIÓN DAS FERRAMENTAS DO ISSGA PARA A PRL NA ACTIVIDADE FORESTAL

Obradoiro de riscos psicosociais

15 de Marzo , 2019
Inscrición aberta

Xornadas técnicas en Lugo

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

08 de Marzo , 2019
Inscrición aberta

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 

10.00 PRESENTACIÓN: MÓVETE! E REDUCE O SEDENTARISMO NA OFICINA

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 O EXERCICIO FÍSICO NO EIDO LABORAL COMO FERRAMENTA PREVENTIVA

Xornadas técnicas en Ourense

Muller no agro_Guía de boas prácticas ISSGA_PRL durante o embarazo e a lactación

22 de Febreiro , 2019
Inscrición aberta

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PERSPECTIVA DO SECTOR. CARACTERÍSTICAS DA MULLER EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, POSPARTO E LACTACIÓN. BOAS PRACTICAS PARA EVITAR OS RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓXICOS NESTAS SITUACIÓNS

Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción

22 de Marzo , 2019
Data de inicio da inscrición 22 de Febreiro , 2019

Xornadas técnicas en Pontevedra

Regulamentos REACH e CLP

08 de Marzo , 2019
Inscrición aberta

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 REGULAMENTO REACH VS. RD 374/2001: DIFERENZAS E SINERXIAS
Enrique Gadea Carrera. Director do Departamento de condicións do traballo. Centro Nacional de Condiciones del Trabajo (INSST)

A sílice cristalina como axente carcinóxeno

22 de Marzo , 2019
Data de inicio da inscrición 22 de Febreiro , 2019