Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

Risco químico asociado ao traballo en piscinas cubertas de uso público

03 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

Xornada divulgativa sobre os riscos laborais de nivel básico asociados ao traballo en piscinas cubertas de uso público, para traballadores de limpeza, mantemento, monitores e socorristas.

Prevención de riscos nos laboratorios. Manual de seguridade do ISSGA

24 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

 

AFORO COMPLETO. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

Esta xornada técnica ten por obxecto dar a coñecer á comunidade universitaria e ao público interesado o manual elaborado polo Issga sobre Boas Prácticas en prevención de riscos laborais nos laboratorios, e as principais medidas preventivas a contemplar neles, así como expoñer aspectos organizativos que son de moita importancia en laboratorios de investigación, e para responsables de laboratorios e de proxectos de investigación, investigadores, técnicos, profesores e estudantes de prácticas da Universidade.

Presentación do Mapa de risco ergonómico de Galicia

21 de Abril , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

11.00  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

11.10  PRESENTACIÓN

Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

Industria 4.0 e prevención de riscos laborais

28 de Abril , 2017  -  28 de Abril , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

8.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.00  PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PRL. Responsabilidade penal

05 de Maio , 2017
Inscrición aberta

Esta xornada, realizada en colaboración co Consello Xeral de Profesionais de Seguridade e Saúde no Traballo, ten como obxectivo analizar os novos cambios en relación coa responsabilidade das persoas xurídicas e as persoas físicas que a compoñen e transmitir aos profesionais a importancia do cumprimento normativo e as responsabilidades asociadas co incumprimento.

PROGRAMA

8.45   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.00   PRESENTACIÓN
Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria
Miguel Ángel de la Cruz Molina. Vicepresidente do Consejo General de Profesionales Compliance

Anotacións en el libro de incidencias

12 de Maio , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

  9.45   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Prevención de riscos laborais no sector pesqueiro. Presentación da Guía de vixilancia da saúde do grupo CANO


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Seguridade nas máquinas: deseño, adecuación e comercialización

15 de Xuño , 2017
Data de inicio da inscrición 15 de Maio , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Obradoiro de caídas en altura

21 de Setembro , 2017
Data de inicio da inscrición 21 de Agosto , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Novas experiencias de integración da PRL: Actuar sobre as condutas

29 de Setembro , 2017
Data de inicio da inscrición 29 de Agosto , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional

09 de Outubro , 2017
Data de inicio da inscrición 09 de Setembro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Protección da maternidade no ámbito laboral

27 de Outubro , 2017
Data de inicio da inscrición 27 de Setembro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

PRL no sector de transporte por estrada. Riscos específicos dos condutores profesionais

16 de Novembro , 2017
Data de inicio da inscrición 16 de Outubro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Xornadas técnicas en Lugo

Prevención de riscos nos laboratorios. Manual de seguridade do ISSGA

30 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

XORNADA COMPLETA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

Esta xornada técnica ten por obxecto dar a coñecer á comunidade universitaria e ao público interesado o manual elaborado polo Issga sobre Boas Prácticas en prevención de riscos laborais nos laboratorios, e as principais medidas preventivas a contemplar neles, así como expoñer aspectos organizativos que son de moita importancia en laboratorios de investigación, e para responsables de laboratorios e de proxectos de investigación, investigadores, técnicos, profesores e estudantes de prácticas da Universidade.

Prevención de riscos laborais e xénero

27 de Abril , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego. Consellería de Economía,  Emprego e Industria

Seguridade e saúde laboral na conservación e mantemento de estradas

11 de Maio , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

 9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Riscos asociados ás actividades de rehabilitación e de adecuacións de eficiencia enerxética

08 de Xuño , 2017
Data de inicio da inscrición 08 de Maio , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Traballos saudables en cada idade

20 de Outubro , 2017
Data de inicio da inscrición 20 de Setembro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Metodoloxía de avaliación de riscos psicosociais

07 de Novembro , 2017
Data de inicio da inscrición 07 de Outubro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Condicións de seguridade e saúde laboral na actividade forestal

30 de Novembro , 2017
Data de inicio da inscrición 30 de Outubro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Xornadas técnicas en Ourense

Os riscos laborais no sector vitivinícola

09 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

19.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

20.00  PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Representante do Consello Regulador da D.O. Monterrei

Plans de emerxencia e autoprotección

27 de Abril , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15  AMBITO LEGAL E LABORAL DAS EMERXENCIAS E A AUTOPROTECCIÓN

Prevención de riscos laborais nos traballos na horta, inverdadoiros e recollida da pataca

10 de Maio , 2017
Inscrición aberta

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

O Burnout na docencia e nas profesións de atención ao público

11 de Maio , 2017
Inscrición aberta

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Prevención de transtornos musculoesqueléticos (TME) na atención a persoas dependentes

15 de Xuño , 2017
Data de inicio da inscrición 15 de Maio , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Obradoiro de caídas en altura

22 de Setembro , 2017
Data de inicio da inscrición 22 de Agosto , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Protección da maternidade no ámbito laboral

26 de Outubro , 2017
Data de inicio da inscrición 26 de Setembro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Condicións de seguridade e saúde laboral na actividade forestal

23 de Novembro , 2017
Data de inicio da inscrición 23 de Outubro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Xornadas técnicas en Pontevedra

PRL na industria conserveira. Riscos en serras de cinta e enlatadoras

17 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 PRESENTACIÓN DA GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS DO ISSGA DE SAÚDE LABORAL DO SECTOR DA CONSERVA DE ATÚN

Mellora da calidade da información recollida nos partes de accidente de traballo

28 de Abril , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA


09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN


09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Prevención de riscos nos laboratorios. Manual de seguridade do ISSGA

12 de Maio , 2017
Inscrición aberta

Esta xornada técnica ten por obxecto dar a coñecer á comunidade universitaria e ao público interesado o manual elaborado polo Issga sobre Boas Prácticas en prevención de riscos laborais nos laboratorios, e as principais medidas preventivas a contemplar neles, así como expoñer aspectos organizativos que son de moita importancia en laboratorios de investigación, e para responsables de laboratorios e de proxectos de investigación, investigadores, técnicos, profesores e estudantes de prácticas da Universidade.

Innovación en PRL. Uso de drons e robots colaborativos

26 de Maio , 2017
Data de inicio da inscrición 26 de Abril , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Os riscos laborais no sector vitivinícola

02 de Xuño , 2017
Data de inicio da inscrición 02 de Maio , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional

23 de Xuño , 2017
Data de inicio da inscrición 23 de Maio , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Adecuación de equipos de traballo no sector pesqueiro

29 de Setembro , 2017
Data de inicio da inscrición 29 de Agosto , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada al conocimiento de aspectos puntuales o nuevos relacionados con la prevención de riesgos laborales, así como la presentación de nueva documentación y resultados obtenidos en proyectos de investigación aplicada o estudios sectoriales.

Traballos saudables en cada idade

19 de Outubro , 2017
Data de inicio da inscrición 19 de Setembro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Metodoloxía de avaliación de riscos psicosociais

06 de Novembro , 2017
Data de inicio da inscrición 06 de Outubro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

O cancro de orixe laboral

30 de Novembro , 2017
Data de inicio da inscrición 30 de Outubro , 2017

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.