Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

A PRL no emprego autónomo. O servizo público de asesoramento Prevención10.es

21 de Febreiro , 2017
Inscrición pechada

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Risco químico asociado ao traballo en piscinas cubertas de uso público

03 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

Xornada divulgativa sobre os riscos laborais de nivel básico asociados ao traballo en piscinas cubertas de uso público, para traballadores de limpeza, mantemento, monitores e socorristas.

Prevención de riscos nos laboratorios. Manual de seguridade do ISSGA

24 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

 

AFORO COMPLETO. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

Esta xornada técnica ten por obxecto dar a coñecer á comunidade universitaria e ao público interesado o manual elaborado polo Issga sobre Boas Prácticas en prevención de riscos laborais nos laboratorios, e as principais medidas preventivas a contemplar neles, así como expoñer aspectos organizativos que son de moita importancia en laboratorios de investigación, e para responsables de laboratorios e de proxectos de investigación, investigadores, técnicos, profesores e estudantes de prácticas da Universidade.

Presentación do Mapa de risco ergonómico de Galicia

21 de Abril , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

11.00  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

11.10  PRESENTACIÓN

Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

Industria 4.0 e prevención de riscos laborais

28 de Abril , 2017  -  28 de Abril , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

8.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.00  PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PRL. Responsabilidade penal

05 de Maio , 2017
Inscrición pechada

Esta xornada, realizada en colaboración co Consello Xeral de Profesionais de Seguridade e Saúde no Traballo, ten como obxectivo analizar os novos cambios en relación coa responsabilidade das persoas xurídicas e as persoas físicas que a compoñen e transmitir aos profesionais a importancia do cumprimento normativo e as responsabilidades asociadas co incumprimento.

PROGRAMA

8.45   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.00   PRESENTACIÓN
Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA
Miguel Ángel de la Cruz Molina. Vicepresidente do Consejo General de Profesionales Compliance

Anotacións no libro de incidencias

12 de Maio , 2017
Inscrición pechada

Actividade formativa realizada en colaboración coa Asociación de Profesionais de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia - APROSAL

PROGRAMA

  9.45   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Sistema de incentivos para a diminución e prevención da sinistralidade laboral

13 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA
Romina González-Dopeso Portela. Directora autonómica de Galicia. Asepeyo

Seguridade nos equipos de traballo: deseño, adecuación e comercialización

15 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN
Rubén García Fernández. Área de Seguridade da SGPRL
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Antonio Mosquera González. Director da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC
Benjamín García Fernández. Experto en Seguridade en Máquinas de Mutua Universal

Presentación da Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro

22 de Setembro , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9:30  Recepción de asistentes e entrega de documentación

9:45  Inauguración

Susana Rodríguez Carballo. Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar. Xunta de Galicia

Alberto Alonso Martín. Director de OSALAN

Amalio Sánchez Grande. Director do ICASST

Miryam Hernández Fernández. Directora do IAPRL

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

Presentación da campaña “Alerta ISSGA, pode haber amianto”

29 de Setembro , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.30   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.45   PRESENTACIÓN
Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

 

 

A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional

18 de Outubro , 2017
Inscrición pechada

Xornada técnica realizada en colaboración con ASEPEYO.

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de ASEPEYO

Protección da maternidade no ámbito laboral

27 de Outubro , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

  9.45   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

PRL no sector de transporte por estrada. Riscos específicos dos condutores profesionais

16 de Novembro , 2017
Inscrición pechada

O transporte de mercadorías é un eixo central na economía das sociedades industrializadas, e en concreto, o de mercadorías por estrada constitúe  un mercado de grandes dimensións, cun importante aumento  de transaccións anuais por paquetería, pois ás necesidades convencionais súmase o mercado das vendas por internet, en crecemento continuo. Algunhas características deste sector dificultan o desenvolvemento dunha eficaz prevención de riscos laborais: o seu gran atomización a nivel empresarial, o predominio de traballadores autónomos e a importancia do risco de accidente de tráfico, que eclipsa ao resto. Por outra banda, o transporte de mercadorías perigosas impón unhas esixencias de seguridade específicas, que aínda que están encamiñadas a un ámbito máis amplo que o risco laboral, tamén teñen unha clara vinculación con el.

Nesta xornada expoñeranse ambas as vertentes relacionadas co transporte de mercadorías por estrada: na primeira parte abordaranse os riscos laborais derivados da actividade xenérica, que serán expostos, incluíndo algún exemplo práctico, por dúas das autoras do "Manual de boas prácticas de prevención de riscos laborais no transporte de mercadorías por estrada", editado por OSALAN, Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais en colaboración con UPTA-Euskadi. A segunda parte da xornada enfocará a xestión máis específica do transporte considerado no ADR (Acordo europeo sobre o transporte de mercadorías perigosas por estrada), que esixe requisitos especiais.

Taller de mostraxe, medición e protección contra o po

24 de Novembro , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

09.00    RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.15    PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

09.30    MOSTRAXE E MEDICIÓN DE PARTÍCULAS: CONCEPTOS BÁSICOS, NORMATIVA, INSTRUMENTACIÓN

Xornadas técnicas en Lugo

A PRL no emprego autónomo. O servizo público de asesoramento Prevención10.es

23 de Febreiro , 2017
Inscrición pechada

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Prevención de riscos nos laboratorios. Manual de seguridade do ISSGA

30 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

XORNADA COMPLETA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

Esta xornada técnica ten por obxecto dar a coñecer á comunidade universitaria e ao público interesado o manual elaborado polo Issga sobre Boas Prácticas en prevención de riscos laborais nos laboratorios, e as principais medidas preventivas a contemplar neles, así como expoñer aspectos organizativos que son de moita importancia en laboratorios de investigación, e para responsables de laboratorios e de proxectos de investigación, investigadores, técnicos, profesores e estudantes de prácticas da Universidade.

Prevención de riscos laborais e xénero

27 de Abril , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA

Seguridade e saúde laboral na conservación e mantemento de estradas

11 de Maio , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

 9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Riscos asociados ás actividades de rehabilitación e de adecuacións de eficiencia enerxética

08 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

Acción formativa organizada polo ISSGA en colaboración co Colexio de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación (COAATIE).

PROGRAMA

9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.10  INTRODUCIÓN AO CONCEPTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA. A CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DOS EDIFICIOS E A SÚA CERTIFICACIÓN

 

Risco de caídas de altura

27 de Setembro , 2017  -  27 de Setembro , 2017
Inscrición pechada

O ISSGA coa colaboración de ASEPEYO organiza esta xornada técnica co obxectivo de poñer de manifesto que un gran número destes accidentes teñen en común que suceden no transcurso de operacións puntuais de mantemento, de instalacións de climatización, limpeza de cristais, reparación de luminarias, etc.

Traballos saudables en cada idade. Idade e diversidade: impacto na xestión de PRL

19 de Outubro , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 IDADE E DIVERSIDADE: IMPACTO NA XESTIÓN DE PRL
María Jesús Otero Aparicio. Xefa Unidade Técnica de Psicosociolxía. Centro Nacional de Novas Tecnoloxías. INSSBT (Madrid)

Operacións de maior risco na actividade forestal: descrición, riscos e medidas preventivas

30 de Novembro , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

11.15  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

11.30  PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

11.45 OS RISCOS DE SEGURIDADE E A UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO
Gema Bertoa Veiga. Técnica de Seguridade e Saúde Laboral do Centro Issga de Lugo

Xornadas técnicas en Ourense

A PRL no emprego autónomo. O servizo público de asesoramento Prevención10.es

22 de Febreiro , 2017
Inscrición pechada

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

Os riscos laborais no sector vitivinícola

09 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

19.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

20.00  PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Representante do Consello Regulador da D.O. Monterrei

Plans de emerxencia e autoprotección

27 de Abril , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00  PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15  AMBITO LEGAL E LABORAL DAS EMERXENCIAS E A AUTOPROTECCIÓN

O Burnout na docencia e nas profesións de atención ao público

10 de Maio , 2017
Inscrición pechada

XORNADA INICIALMENTE PREVISTA PARA O 11/5/2017 QUE FOI CAMBIADA PARA O 10/05/2017 POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS.

PROGRAMA

12:00  INTRODUCIÓN
Angel López Álvarez. Xefe do centro do Issga de Ourense

12:20  O “BURNOUT” NA DOCENCIA E NAS PROFESIÓNS DE ATENCIÓN AO CLIENTE
Juan Manuel Rodriguez Lorenzo. Xefe da Sección de Recoñecementos e Análise do centro do Issga de Ourense

Prevención de riscos laborais nos traballos na horta, inverdadoiros e recollida da pataca

11 de Maio , 2017
Inscrición pechada

XORNADA INICIALMENTE PREVISTA PARA O 10/5/2017 QUE FOI CAMBIADA PARA O 11/5/2017 POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS.

PROGRAMA

12:00   INTRODUCIÓN
Angel López Álvarez.  Xefe do Centro do Issga de Ourense

12:05  SEMENTA PREVENCIÓN: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN HORTAS E INVERNADOIROS
Héctor González Nóvoa. Xefe do equipo Técnico de Seguridade e Hixiene do Centro do Issga de Ourense

Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) na atención a persoas dependentes

15 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.45 PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

Risco de caídas de altura

28 de Setembro , 2017
Inscrición pechada

O ISSGA coa colaboración de ASEPEYO organiza esta xornada técnica co obxectivo de poñer de manifesto que un gran número destes accidentes teñen en común que suceden no transcurso de operacións puntuais de mantemento, de instalacións de climatización, limpeza de cristais, reparación de luminarias, etc.

Protección da maternidade no ámbito laboral

26 de Outubro , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

  9.45   RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Operacións de maior risco na actividade forestal: descrición, riscos e medidas preventivas

23 de Novembro , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA10.00  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15  PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30  OS RISCOS DE SEGURIDADE NA ACTIVIDADE FORESTAL
Gema Bertoa Veiga. Técnica de seguridade e saúde laboral do Centro Issga de Lug

Xornadas técnicas en Pontevedra

A PRL no emprego autónomo. O servizo público de asesoramento Prevención10.es

27 de Febreiro , 2017
Inscrición pechada

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

PRL na industria conserveira. Riscos en serras de cinta e enlatadoras

17 de Marzo , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 PRESENTACIÓN DA GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS DO ISSGA DE SAÚDE LABORAL DO SECTOR DA CONSERVA DE ATÚN

Mellora da calidade da información recollida nos partes de accidente de traballo

28 de Abril , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA


09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN


09.45 PRESENTACIÓN

Alfonso Pérez Santiago. Xefe do Centro ISSGA de Pontevedra

Prevención de riscos nos laboratorios. Manual de seguridade do ISSGA

12 de Maio , 2017
Inscrición pechada

Esta xornada técnica ten por obxecto dar a coñecer á comunidade universitaria e ao público interesado o manual elaborado polo Issga sobre Boas Prácticas en prevención de riscos laborais nos laboratorios, e as principais medidas preventivas a contemplar neles, así como expoñer aspectos organizativos que son de moita importancia en laboratorios de investigación, e para responsables de laboratorios e de proxectos de investigación, investigadores, técnicos, profesores e estudantes de prácticas da Universidade.

Innovación en PRL. Drons e a súa aplicación en materia de seguridade e saúde laboral

26 de Maio , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN
Fernando González Abeijón. Subdirector Xeral Técnico e de Planificación do ISSGA

10.00 USO DE  DRONS: CONCEPTOS BÁSICOS E MARCO XURÍDICO ACTUAL APLICABLE

Os riscos laborais no sector vitivinícola

02 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

19.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

20.00 PRESENTACIÓN
Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA
Juan Gil De Araújo. Presidente do Consello Regulador D.O. Rías Baixas
Jesús Mª Fernández Portela. Alcalde do Concello do Rosal

20.15 OS RISCOS DE SEGURIDADE E A UTILIZACIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO

Sistema de incentivos para a disminución e prevención da sinistralidade laboral

14 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA
Romina González-Dopeso Portela. Directora autonómica de Galicia. Asepeyo

A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional

23 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

Xornada técnica realizada en colaboración con ASEPEYO.

PROGRAMA

09.15    RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30    PRESENTACIÓN
Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA
Romina Gonález-Dopeso Portela. Asepeyo – Directora autonómica Galicia

Cumprimento normativo das persoas xurídicas en PRL. Responsabilidade penal

26 de Setembro , 2017
Inscrición pechada

Esta xornada, realizada en colaboración co Consello Xeral de Profesionais de Seguridade e Saúde no Traballo, ten como obxectivo analizar os novos cambios en relación coa responsabilidade das persoas xurídicas e as persoas físicas que a compoñen e transmitir aos profesionais a importancia do cumprimento normativo e as responsabilidades asociadas co incumprimento.

Traballos saudables en cada idade. Idade e diversidade: impacto na xestión de PRL

20 de Outubro , 2017
Inscrición pechada

Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.

O cancro de orixe laboral

30 de Novembro , 2017
Inscrición aberta

PROGRAMA

09.00  RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.15  PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

09.30  CANCRO. ETIOPATOLOXÍA

Manuel Gil Fernández. Xefe do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro Issga de Pontevedra