Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

Novas ferramentas do ISSGA para a PRL na actividade forestal

15 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 BENVIDA E PRESENTACIÓN

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

José Elier Ojea Ureña. Presidente de Fearmaga

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

10.30 PRESENTACIÓN DAS FERRAMENTAS DO ISSGA PARA A PRL NA ACTIVIDADE FORESTAL

PRL na actividade agrícola e forestal. Operacións de risco en traballos no sector agrario

26 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Raquel Blanco Silva. Xefa do Servizo Técnico e de Planificación do ISSGA

10.00 OS RISCOS DE SEGURIDADE NA ACTIVIDADE AGRÍCOLA E FORESTAL

Foro técnico "O formaldehido e a súa toxicidade"

05 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.15 PRESENTACIÓN

Adela Quinzà-Torroja García. Xerente do ISSGA

Eduardo Vidal Castarlenas, Director Xeral de MC MUTUAL

Moderador: Alejandro Romero Mirón. Director dos Servizos de Prevención de MC MUTUAL

09.30 TOXICIDADE DO FORMALDEHIDO E OS SEUS EFECTOS CANCERÍXENOS POTENCIAIS

Patoloxía da voz de orixe laboral

23 de Abril , 2019  -  23 de Abril , 2019
Inscrición pechada

Xornada técnica enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 ESTADÍSTICAS DAS ENFERMIDADES PROFESIONAIS E PATOLOXÍAS LABORAIS RELACIONADAS CO USO CONTINUADO DA VOZ

Espectáculos públicos: prevención na montaxe e desmontaxe e ruído

09 de Maio , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

José Rega Piñeiro. Xefe do Centro Issga - A Coruña

Xosé Manuel Blanco Álvarez. Presidente da Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM)

10.00 DOCUMENTO ISSGA_FOLLA DE PREVENCIÓN SOBRE PRL NA MONTAXE E DESMONTAXE DE ESCENARIOS

Foro técnico_Actualización da guía de axuda para a valoración do risco laboral durante o embarazo

10 de Maio , 2019
Inscrición pechada

En colaboración coa Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais.

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Branca Franco Martínez-Falero. Presidenta da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL)

José Rega Piñeiro. Xefe do Centro ISSGA

09.45 NECESIDADE DUNHA GUÍA DE AXUDA NESTA PRESTACIÓN

Seguridade no uso de plataformas elevadoras móbiles de persoal (PEMP)

31 de Maio , 2019  -  31 de Maio , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga /Consellería de Economía, Emprego e Industria

Rafael Duyos. Delegado de IPAF España

10.00 CAÍDA EN ALTURA: UN RISCO PRESENTE, ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Prevención de riscos e promoción da saúde no traballo en oficinas

14 de Xuño , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 CAMPAÑA MOVETE! E REDUCE O SEDENTARISMO NA OFICINA

 

Obradoiro de prevención do accidente dorso-lumbar: coidado das costas

20 de Xuño , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. ASPECTOS XERAIS

Sistemas de xestión da PRL: nova ISO 45001

27 de Setembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 SISTEMAS DE XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Pablo Orofino Vega. Subdirector técnico do INSST

Prevención de accidentes nos traballos en altura

11 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Mª Encarnación Sousa Rodríguez. Subdirectora xeral Técnica e de Planificación do ISSGA

10.30 A IMPORTANCIA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NOS TRABALLOS EN ALTURA. TRABALLOS EN CUBERTAS

Fernando Sanz Albert. Director do Dpto. de Seguridade Industrial. Centro Nacional de Novas Tecnoloxías. Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST)

Eva Fernández Pardo Inspectora de traballo. Inspección Provincial de Traballo da Coruña

Riscos ergonómicos. Metodoloxías de avaliación e medidas preventivas

18 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

Xornada inicialmente prevista para o 24/5/19 que foi trasalada ao 18/10/2019 por motivos organizativos.

Esta xornada forma parte das actividades organizadas polo ISSGA con motivo da Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Blanca Franco. Presidenta da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL)

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.10 OS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS: ASPECTOS XERAIS E DATOS ESTATÍSTICOS

Avaliación de axentes químicos

22 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

Esta xornada forma parte das actividades organizadas polo ISSGA con motivo da Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 MÉTODOS DE AVALIACIÓN CUALITATIVA E MODELOS DE ESTIMACIÓN DA EXPOSICIÓN

Encarna Sousa Rodríguez. Subdirectora xeral Técnica e de Planificación. Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)

Sector hoteleiro: Guías para a xestión do risco ergonómico e psicosocial e de vixilancia da saúde

08 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 APLICACIÓN DA “GUÍA PARA A XESTIÓN E AVALIACIÓN DOS RISCOS ERGONÓMICOS E PSICOSOCIALES NO SECTOR HOTELEIRO” DO INSST

Aitana Garí Pérez. (UT Psicosocioloxía CNNT- INSST)

Teresa Álvarez Bayona. (UT Ergonomía CNNT- INSST)

Xornadas técnicas en Lugo

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

08 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 

10.00 PRESENTACIÓN: MÓVETE! E REDUCE O SEDENTARISMO NA OFICINA

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 O EXERCICIO FÍSICO NO EIDO LABORAL COMO FERRAMENTA PREVENTIVA

Novas ferramentas para a formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

11 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 APP ALERTAS ISSGA. APRENDIZAXE A TRAVÉS DA GAMIFICACI

Risco químico en salóns de peiteado e outros tratamentos de beleza

30 de Abril , 2019
Inscrición pechada

Xornada técnica enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril

Inicialmente prevista para o 22/4/2019 que foi cambiada para o 30/4/2109  por motivos organizativos.

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PRODUTOS COSMÉTICOS E EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS PERIGOSOS: SALÓNS DE PEITEADO E DANOS PARA A SAÚDE

Liderado en prevención de riscos laborais

29 de Maio , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 LIDERADO PARA A XERACIÓN DE EXCELENCIA, SAÚDE EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE

Obradoiro de prevención do accidente dorso-lumbar: coidado das costas

19 de Xuño , 2019
Inscrición pechada

INSCRICIÓN COMPLETA. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. ASPECTOS XERAIS

Prevención de accidentes nos traballos en altura

10 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 A IMPORTANCIA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NOS TRABALLOS EN ALTURA. TRABALLOS EN CUBERTAS

Fernando Sanz Albert. Director do Dpto. de Seguridade Industrial. Centro Nacional de Novas Tecnoloxías. Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST)

Avaliación de axentes químicos

23 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

AFORO COMPLETO. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

Esta xornada forma parte das actividades organizadas polo ISSGA con motivo da Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 MÉTODOS DE AVALIACIÓN CUALITATIVA E MODELOS DE ESTIMACIÓN DA EXPOSICIÓN

Bioseguridade

07 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

AFORO COMPLETO. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

 

PROGRAMA

 

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 A AVALIACIÓN DO RISCO BIOLÓXICO EN RELACIÓN COA BIOSEGURIDADE

Asunción Mirón Hernández. Xefa da Unidade de Riscos Biolóxicos. Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

10.45 A BIOSEGURIDADE EN LABORATORIOS E ANIMALARIOS DE NIVEL 2 E 3 DE CONTENCIÓN BIOLÓXICA

Xornadas técnicas en Ourense

Muller no agro_Guía de boas prácticas ISSGA_PRL durante o embarazo e a lactación

22 de Febreiro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PERSPECTIVA DO SECTOR. CARACTERÍSTICAS DA MULLER EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, POSPARTO E LACTACIÓN. BOAS PRACTICAS PARA EVITAR OS RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓXICOS NESTAS SITUACIÓNS

Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción

22 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 SEGURIDADE NO MANEXO DA MAQUINARIA. OBRIGAS LEGAIS E NORMATIVA DE REFERENCIA

Innovación na formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

12 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 APP ALERTA ISSGA. APRENDIZAXE A TRAVÉS DA GAMIFICACIÓN

Previsel_Mobilización de persoas con capacidade reducida

24 de Abril , 2019
Inscrición pechada

Xornada incluída en Previsel e enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril.

PROGRAMA

11.30 PRESENTACIÓN

Angel López Álvarez. Xefe do Centro Issga-Ourense

11.45 OS PRINCIPIOS, AS TÉCNICAS E AS AXUDAS NA MOBILIZACIÓN

Previsel_Coidado das persoas con dependencia_Factores biolóxicos e psicosociais

25 de Abril , 2019
Inscrición pechada

Xornada incluída en Previsel e enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril.

PROGRAMA

12.00 PRESENTACIÓN

Angel López Álvarez. Xefe do Centro Issga-Ourense

12.15 FACTORES BIOLÓXICOS NO COIDADO DE PERSOAS CON DEPENDENCIA

Estrés térmico: traballo e temperaturas extremas

14 de Xuño , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 CAMPAÑA DO ISSGA SOBRE TRABALLO E CALOR

Prevención de accidentes nos traballos en altura

09 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Adela Quinzá-Torroja García. Xerente do Issga

10.00 ACCIDENTES LABORAIS POR CAIDAS DE ALTURA EN GALICIA

Héctor González Nóvoa. Técnico do Issga

10.30 A IMPORTANCIA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NOS TRABALLOS EN ALTURA. TRABALLOS EN CUBERTAS

Fernando Sanz Albert. Director do Departamento de Seguridade Industrial. Centro Nacional de Novas Tecnoloxías. INSST

Risco químico en salóns de peiteado e outros tratamentos de beleza

25 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

Aforo completo. Non se admiten máis soliciutdes xa que se completaron as prazas dispoñibles

Xornada inicialmente prevista para o 24/10/2019 que foi cambiada por motivos organizativos para o 25/10/2019.

Esta xornada forma parte das actividades organizadas polo ISSGA con motivo da Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

PROGRAMA

10.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PRODUTOS COSMÉTICOS E EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS PERIGOSOS: SALÓNS DE PEITEADO E DANOS PARA A SAÚDE

PRL na actividade forestal

06 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

José Elier Ojea Ureña. Presidente de Fearmaga

Adela Quinzá-Torroja García. Xerente do Issga

10.30 FERRAMENTAS DO ISSGA PARA A PRL NA ACTIVIDADE FORESTAL

PRL nos condutores profesionais

15 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

Xornada técnica inicialmente prevista para o 24/05/2019 que foi aprazada por motivos organizativos.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 A PRL NOS CONDUTORES PROFESIONAIS

Violencia externa no traballo

28 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 A VIOLENCIA NO LUGAR DE TRABALLO COMO RISCO PSICOSOCIAL

Manuel Fidalgo Vega. Centro Nacional de Condicións de Traballo (INSST)

Xornadas técnicas en Pontevedra

Regulamentos REACH e CLP

08 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 REGULAMENTO REACH VS. RD 374/2001: DIFERENZAS E SINERXIAS
Enrique Gadea Carrera. Director do Departamento de condicións do traballo. Centro Nacional de Condiciones del Trabajo (INSST)

A sílice cristalina como axente carcinóxeno

22 de Marzo , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

9.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 CONSIDERACIÓNS MÉDICO-TÉCNICAS SOBRE A INCLUSIÓN DA SÍLICE CRISTALINA COMO AXENTE CARCINÓXENO

Actuacións das mutuas máis alá dun accidente de traballo

05 de Abril , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 SUBSIDIO DE RISCO DURANTE O EMBARAZO E A LACTACIÓN

Novo regulamento de EPI

26 de Abril , 2019
Inscrición pechada

Xornada técnica enmarcada nas actividades organizadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, 28 de abril.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 REGULAMENTO (UE) 2016/425: NOVIDADES

Integración do custo-beneficio na acción preventiva

10 de Maio , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 XUSTIFICACIÓN E ANÁLISE DO CUSTO-BENEFICIO NA XESTIÓN DE PRL

Seguridade en operacións de mantemento industrial

31 de Maio , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 • 09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 • 10.00 PRESENTACIÓN
  Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • 10.15 I+D+I. FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS AO SERVIZO DAS ACTIVIDADES DE MANTEMENTO

 


 

Prevención e control da lexionela. Actualización da norma UNE 100030:2017

19 de Xuño , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 NOVA NORMA UNE 100030:2017. PREVENCIÓN E CONTROL DA PROLIFERACIÓN E DISEMINACIÓN DA LEXIONELA EN INSTALACIÓNS: OPORTUNIDADES, FORTALEZAS E DEBILIDADES

Novo regulamento de almacenamento de produtos químicos (APQ)

28 de Xuño , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 AS 10 CLAVES QUE NECESITAS SABER PARA APLICAR A ITC-10

Riscos laborais en clínicas veterinarias

06 de Setembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

09.45 DEFINICIÓN DA PROFESIÓN VETERINARIA, AS SÚAS DISTINTAS ÁREAS DE ACTIVIDADE, BASES DA PRL

Prevención de riscos en prácticas de mergullo profesional

20 de Setembro , 2019
Inscrición pechada

 PROGRAMA

 • 09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 • 09.45 PRESENTACIÓN
  Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • 10.00 ASPECTOS TÉCNICOS DA LEXISLACIÓN DE MERGULLO PROFESIONAL E DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
  Arturo Pichel Fernández. Técnico do Issga Pontevedra

Auditoría interna de PRL

11 de Outubro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 • 09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 • 09.45 PRESENTACIÓN
  Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • 10.00 A VISIÓN DO INSST EN RELACIÓN COA XESTIÓN DA SST NA EMPRESA
  Marta Muñoz Nieto-Sandoval. Coordinadora de área da Subdirección técnica. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

PRL na atención a persoas dependentes

08 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 • 09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 • 10.00 PRESENTACIÓN
  Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • 10.15 RISCOS DEBIDOS Á MOBILIZACIÓN DE PERSOAS DEPENDENTES. CASOS PRÁCTICOS NA MOBILIZACIÓN.
  Emilia Fernández Rey. Técnica superior de prevención. FREMAP


 

Medidas de prevención para a preparación e aplicación de medicamentos perigosos

15 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

PROGRAMA

 • 09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 • 10.00 PRESENTACIÓN
  Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • 10.15 MEDICAMENTOS PERIGOSOS. CONCEPTO E INFORMACIÓN DISPOÑIBLE PARA A SÚA PREPARACIÓN E APLICACIÓN SEGURAS. A BASE DE DATOS INFOMEP DO INSST
  Xavier Guardino. Consultor. Exdirector do Departamento do INSST

Obradoiro de ferramentas de avaliación simplificada na exposición de axentes químicos

22 de Novembro , 2019
Inscrición pechada

OBRADOIRO PECHADO. NON SE ADMITEN MÁIS SOLICITUDES.

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS, CAMBIOUSE A DATA DO 29/11/2019 AO 22/11/2019.

PROGRAMA

 

08.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

08.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

09.00 MÉTODOS CUALITATIVOS DE AVALIACIÓN DO RISCO QUÍMICO: PRINCIPIOS E CONTEXTO LEGAL

Rudolf van der Haar. Responsable de Hixiene Industrial do departamento de I+D+i de MC-MUTUAL. Tesoureiro da Asociación Española de Higiene Industrial