Avaliación de axentes químicos

Inscrición pechada

Data de inicio: 22 de Outubro , 2019
Data de fin: 22 de Outubro , 2019
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: Galicia
Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña


Esta xornada forma parte das actividades organizadas polo ISSGA con motivo da Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 MÉTODOS DE AVALIACIÓN CUALITATIVA E MODELOS DE ESTIMACIÓN DA EXPOSICIÓN

Encarna Sousa Rodríguez. Subdirectora xeral Técnica e de Planificación. Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)

11.00 DESCANSO

11.30 ANTECEDENTES E CONTIDO DA NOVA NORMA UNE-689

José Luis Sanz Romera. Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (INSST)

12.15 PRÁCTICA DE AVALIACIÓN DO RISCO QUÍMICO DENDE O PUNTO DE VISTA DO SPA

Begoña López Mato. Coordinadora de Hixiene Industrial. Cualtis.

13.00 COLOQUIO E PECHE

Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria