Avaliación de axentes químicos

Data de inicio da inscrición 22 de Setembro , 2019

Data de inicio: 22 de Outubro , 2019
Data de fin: 22 de Outubro , 2019
Data de inicio da inscripción: 22 de Setembro , 2019
Data de fin da inscripción: 22 de Outubro , 2019
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: Galicia
Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.