Sistemas de xestión da PRL: nova ISO 45001

Inscrición aberta

Data de inicio: 27 de Setembro , 2019
Data de fin: 27 de Setembro , 2019
Data de inicio da inscripción: 27 de Agosto , 2019
Data de fin da inscripción: 27 de Setembro , 2019
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña


PROGRAMA PROVISIONAL

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 SISTEMAS DE XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Pablo Orofino Vega. Subdirector técnico do INSST

10.45 A NORMATIVA ISO 45001: REQUISITOS E NOVIDADES

Manuela Méndez Fernández. Especialista en máquinas e sistemas de xestión da SST de Quirón prevención


11.30  DESCANSO


12.00 CASO PRÁCTICO DE IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN DA SST CONFORME Á ISO 45001

Antonio Moreira Cousillas. Técnico de prevención de Repsol

12.45 COLOQUIO E PECHE

Representante do ISSGA /Consellería de Economía, Emprego e Industria

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.