Novas ferramentas do ISSGA para a PRL na actividade forestal

Inscrición pechada

Data de inicio: 15 de Febreiro , 2019
Data de fin: 15 de Febreiro , 2019
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Edificio IGAPE - ISSGA - 3º andar - Complexo Adtvo. San Lázaro - 15703 Santiago de Compostela


PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 BENVIDA E PRESENTACIÓN

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

José Elier Ojea Ureña. Presidente de Fearmaga

Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA

10.30 PRESENTACIÓN DAS FERRAMENTAS DO ISSGA PARA A PRL NA ACTIVIDADE FORESTAL

Situación da PRL no sector forestal en Galicia

Gema Bertoa Veiga. Técnica do centro ISSGA - Lugo

Balance de situación do Grupo de Traballo PRL Forestal (persoal técnico do ISSGA e do sector)

Raquel Blanco Silva. Xefa do Servizo Técnico e de Planificación. ISSGA

Presentación documentos modelo: 1 Planificación preventiva e coordinación de actividades. 2 Lista de chequeo de revisión de maquinaria dos aproveitamentos forestais

  Héctor González Nóvoa. Xefe do Equipo Técnico de Seguridade e Hixiene do centro ISSGA - Ourense

  APP Alerta ISSGA “A motoserra”. Aprendizaxe a través da gamificación

  Esther Varlela Cerdeira. Técnica do centro ISSGA - A Coruña

  Aplicación para a integración das ferramentas PRL nas empresas do sector

  Roberto Manteiga López. SPM Ence, Energía y Celulosa SA

  Carlos Iglesias Dapena. Técnico do SPM Financiera Maderera SA (Finsa)

  Manuel Pérez Pérez. Técnico do SPM Financiera Maderera SA (Finsa)

  12.00 COLOQUIO E PECHE

  Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria