Exposición laboral a canceríxenos, mutáxenos e reprotóxicos

Inscrición aberta

Data de inicio: 23 de Outubro , 2018
Data de fin: 23 de Outubro , 2018
Data de inicio da inscripción: 23 de Agosto , 2018
Data de fin da inscripción: 23 de Outubro , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña


PROGRAMA

 

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

10.00 AVALIACIÓN DA EXPOSICIÓN A AXENTES CANCERÍXENOS

José Rega Piñeiro. Xefe do Centro Issga da Coruña

 

10.45 EXPOSICIÓN LABORAL A SÍLICE CRISTALINA, CANCRO DE PULMÓN E VIXILANCIA DA SAÚDE

Aitor Guisasola Yeregui. Responsable da Unidade de Saúde Laboral de OSALAN de Guipúzcoa

 

 11.30 DESCANSO

 

12.00 PATOLOXÍA MALIGNA PLEURO-PULMONAR LABORAL

Carmen Diego Roza. Pneumóloga do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)

 

12.45 ACTUALIZACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS PERIGOSOS NO ÁMBITO SANITARIO

Pablo Martín Lancharro. Servizo de Prevención de Riscos Laborais do SERGAS

 

13.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.