Exposición laboral a canceríxenos, mutáxenos e reprotóxicos

Data de inicio da inscrición 23 de Agosto , 2018

Data de inicio: 23 de Outubro , 2018
Data de fin: 23 de Outubro , 2018
Data de inicio da inscripción: 23 de Agosto , 2018
Data de fin da inscripción: 23 de Outubro , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.