Idade e diversidade. Impacto na xestión de PRL

Inscrición aberta

Data de inicio: 27 de Abril , 2018
Data de fin: 27 de Abril , 2018
Data de inicio da inscripción: 27 de Marzo , 2018
Data de fin da inscripción: 27 de Abril , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: Unión Europea
Lugar de celebración: Centro Issga da Coruña


Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 IDADE E DIVERSIDADE. IMPACTO NA XESTIÓN DE PRL

María Jesús Otero Aparicio. Xefa de Unidade Técnica do Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT). INSSBT.

10.45 ENVELLECEMENTO E TRABALLO: UNHA ANÁLISE DESDE A PSICOLOXÍA

Antonio Fuertes Saavedra. Vogal da sección de Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Membro do grupo de traballo en Saúde e Benestar Ocupacional do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

11.30 DESCANSO

12.00 IDADE E TRABALLO, UNHA PERSPECTIVA DENDE O DEREITO SOCIAL

Javier Fernández Travieso. Inspector de Traballo e Seguridade Social

12.45 QUINTÓN, LABORATORIO DO BENESTAR: COMO XESTIONAR A SAÚDE E A FELICIDADE DE CINCO XERACIÓNS

Cecilia Coll Sánchez. Responsable de RRHH de Laboratorios Quintón

13.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.