Xornadas técnicas

As xornadas técnicas teñen como obxectivo analizar e expoñer, dende distintos puntos de vista, un tema específico de interese preventivo.

O tema a debate exponse por especialistas en prevención, técnicos, fabricantes e representantes da administración, organizacións empresariais e sindicatos.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Xornadas técnicas

Xornadas técnicas na Coruña

Novas formas de formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

15 de Febreiro , 2018
Inscrición aberta

PROGRAMA

09.45  Recepción de asistentes e entrega de documentación

10.00  Presentación

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15  Gamificación en PRL

Empresas saudables. Máis alá da prevención

26 de Febreiro , 2018
Data de inicio da inscrición 26 de Xaneiro , 2018

Os equipos de protección individual. A súa xestión na empresa. Experiencias

06 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 06 de Febreiro , 2018

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

23 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 23 de Febreiro , 2018

Idade e diversidade. Impacto na xestión de PRL

27 de Abril , 2018
Data de inicio da inscrición 27 de Marzo , 2018

Novas experiencias de integración da PRL: Seguridade Baseada no Comportamento (SBC)

07 de Maio , 2018
Data de inicio da inscrición 07 de Abril , 2018

A exposición a radon no lugar de traballo

15 de Xuño , 2018
Data de inicio da inscrición 15 de Maio , 2018

Prevención, responsabilidade social e excelencia empresarial

29 de Xuño , 2018
Data de inicio da inscrición 29 de Maio , 2018

Xornadas técnicas en Lugo

Sistema de incentivos para a diminución e prevención da sinistralidade laboral

22 de Febreiro , 2018
Inscrición aberta

PROGRAMA

9.45     RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Representante de ASEPEYO

Riscos ergonómicos. Metodoloxías de avaliación e implementación de medidas preventivas

02 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 02 de Febreiro , 2018

Sistemas de xestión da PRL

20 de Abril , 2018
Data de inicio da inscrición 20 de Marzo , 2018

Novas experiencias de integración da PRL: Seguridade Baseada no Comportamento (SBC)

08 de Maio , 2018
Data de inicio da inscrición 08 de Abril , 2018

Obradoiro de riscos psicosociais

24 de Maio , 2018
Data de inicio da inscrición 24 de Abril , 2018

Xornadas técnicas en Ourense

Sistema de incentivos para a diminución e prevención da sinistralidade laboral

23 de Febreiro , 2018
Inscrición aberta

PROGRAMA

9.45     RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00   PRESENTACIÓN
Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria
Representante de ASEPEYO

Prevención de accidentes na sinalización, conservación e mantemento de vías públicas

08 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 08 de Febreiro , 2018

Promoción e prescrición da actividade física na empresa

22 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 22 de Febreiro , 2018

Sistemas de xestión da PRL

19 de Abril , 2018
Data de inicio da inscrición 19 de Marzo , 2018

Xornadas técnicas en Pontevedra

Novas formas de formación en PRL. Gamificación e realidade virtual

16 de Febreiro , 2018  -  16 de Febreiro , 2018
Inscrición aberta

PROGRAMA

09.45  Recepción de asistentes e entrega de documentación

10.00  Presentación

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15  Gamificación en PRL

Os equipos de protección individual. A súa xestión na empresa. Experiencias

05 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 05 de Febreiro , 2018

Coaching, habilidades sociais e manexo de conflitos aplicado á PRL

16 de Marzo , 2018
Data de inicio da inscrición 16 de Febreiro , 2018

A futura norma EN-689 e a avaliación do risco por inhalación de axentes químicos

02 de Abril , 2018
Data de inicio da inscrición 02 de Marzo , 2018

Calidade e mellora continua na seguridade e saúde no traballo

13 de Abril , 2018
Data de inicio da inscrición 13 de Marzo , 2018

Laboratorio de hixiene analítica

26 de Abril , 2018
Data de inicio da inscrición 26 de Marzo , 2018

Prevención de riscos laborais no montaxe e desmontaxe de escenarios

11 de Maio , 2018
Data de inicio da inscrición 11 de Abril , 2018

A exposición a radon no lugar de traballo

14 de Xuño , 2018
Data de inicio da inscrición 14 de Maio , 2018

Seguridade industrial e PRL

22 de Xuño , 2018
Data de inicio da inscrición 22 de Maio , 2018