Outras actividades

Co obxectivo de afondar en ramas específicas da prevención de riscos laborais, realizaranse diversos cursos de especialidades, seminarios e outras accións, que permitirán acadar ou reforzar os coñecementos naqueles temas que sexan de máis interese.

Índice completo da oferta formativa

Índice de Outras actividades

Outras actividades na Coruña

Taller de prevención de riscos laborais dirixidos a traballadores/as de atención directa a persoas con dependencia_Ortigueira

20 de Outubro , 2021  -  10 de Novembro , 2021
Inscrición aberta

Cursos gratuitos. 16 horas repartidas en 4 xornadas.

Taller de prevención de riscos laborais dirixidos a traballadores/as de atención directa a persoas con dependencia_BETANZOS

21 de Outubro , 2021  -  11 de Novembro , 2021
Inscrición aberta

Cursos gratuitos. 16 horas repartidas en 4 xornadas.

Curso de prevención de riscos laborais no sector forestal, sobre o manexo seguro da motoserra e rozadoira. FERROL

30 de Agosto , 2021  -  01 de Setembro , 2021
Inscrición pechada

Cursos gratuitos. 15 horas repartidas en 3 xornadas.

Outras actividades en Lugo

Curso de prevención de riscos laborais no sector forestal, sobre o manexo seguro da motoserra e rozadoira. RIBADEO

06 de Setembro , 2021  -  08 de Setembro , 2021
Inscrición pechada

Cursos gratuitos. 15 horas repartidas en 3 xornadas.

Curso de prevención de riscos laborais no sector forestal, sobre o manexo seguro da motoserra e rozadoira. GUITIRIZ

13 de Setembro , 2021  -  15 de Setembro , 2021
Inscrición pechada

Cursos gratuitos. 15 horas repartidas en 3 xornadas.

Outras actividades en Ourense

Outras actividades en Pontevedra