Cursos en liña

A formación en liña nace para facer máis accesible a formación en prevención de riscos laborais, dun xeito sinxelo e eficaz.

Vantaxes

  1. Chegar ás persoas alonxadas xeograficamente dos centros ou que non poden asistir as accións formativas por incompatibilidade horaria.
  2. Fomentar e facilitar a formación continua en materia de prevención de riscos laborais.
  3. Acadar unha formación personalizada, interactiva e eminentemente práctica.
  4. Afianzar a modalidade de teleformación coma unha ponte cara á igualdade de oportunidades

Índice completo da oferta formativa

Formación en liña

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03

10 de Marzo , 2021  -  05 de Maio , 2021
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 17/02/2021 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 26/02/2021 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en virtude do convenio de colaboración entre ambas entidades, na modalidade de teleformación a través da aula virtual da EGAP.

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible. 

Curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre en liña. Nivel básico

17 de Marzo , 2021  -  06 de Maio , 2021
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 17/02/2021 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 26/02/2021 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventuve, Participación e Voluntariado e coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en virtude do convenio de colaboración EGAP_ISSGA, na modalidade de teleformación a través da aula virtual da EGAP. Está dirixido dirixido a toda a mocidade galega e aos profesionais da información xuvenil e do eido do tempo libre e voluntariado.

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible. 

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03

20 de Abril , 2021  -  17 de Xuño , 2021
Inscrición pechada

DEBIDO A CUESTIÓNS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS O NOVO PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 31/03/2021 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 09/04/2021 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en virtude do convenio de colaboración entre ambas entidades, na modalidade de teleformación a través da aula virtual da EGAP.

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible. 

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03

21 de Setembro , 2021  -  19 de Novembro , 2021
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 23/08/2021 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 01/09/2021 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en virtude do convenio de colaboración entre ambas entidades, na modalidade de teleformación a través da aula virtual da EGAP.

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible. Só será presencial o exame final, que terá unha única convocatoria.

Curso de prevención de riscos laborais en liña para traballadores autónomos. Nivel básico

14 de Outubro , 2021  -  18 de Novembro , 2021
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN COMEZA O 14/09/2021 AS 09,00 HORAS.

Este curso realizarase na modalidade de teleformación a través da plataforma da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

INSCRICIÓN

  • Directamente a través do formulario que estará dispoñible nesta mesma páxina durante o prazo de inscrición

  • Cubrindo a folla de inscrición que figura no arquivo CURSO PRL EN LIÑA AUTÓNOMOS 2021 e achegándoa por mail ao enderezo issga.formacion@xunta.gal, ben directamente ou a través das asociacións de traballadores autónomos representadas na Mesa do Autónomo da Xunta de Galicia