Cursos en liña

A formación en liña nace para facer máis accesible a formación en prevención de riscos laborais, dun xeito sinxelo e eficaz.

Vantaxes

  1. Chegar ás persoas alonxadas xeograficamente dos centros ou que non poden asistir as accións formativas por incompatibilidade horaria.
  2. Fomentar e facilitar a formación continua en materia de prevención de riscos laborais.
  3. Acadar unha formación personalizada, interactiva e eminentemente práctica.
  4. Afianzar a modalidade de teleformación coma unha ponte cara á igualdade de oportunidades

Índice completo da oferta formativa

Formación en liña

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03

14 de Marzo , 2017  -  11 de Maio , 2017
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 14/02/2017 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 23/02/2017 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase na modalidade de teleformación a través da plataforma da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible.

Para obter a acreditación correspondente será imprescindible a superación de todas as probas de avaliación, envío das actividades e exercicio final presencial que terá lugar en calquera dos catro centros provinciais do ISSGA ou nas dependencias da EGAP en Santiago de Compostela o 11/05/2017 ás  10:00 horas.

Para solicitalos terá que ter unha conta na EGAP (pode creala en calquera momento) e matricularse no curso (no período de inscrición correspondente). De seguido se detallan as indicacións correspondentes:

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03

25 de Abril , 2017  -  22 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 27/03/2017 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 05/04/2017 ÁS 23,55 HORAS.

 

Este curso realizarase na modalidade de teleformación a través da plataforma da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible.

Para obter a acreditación correspondente será imprescindible a superación de todas as probas de avaliación, envío das actividades e exercicio final presencial que terá lugar en calquera dos catro centros provinciais do ISSGA ou nas dependencias da EGAP en Santiago de Compostela o 22/6/2017 ás 10:00 horas.

 

Para solicitalos terá que ter unha conta na EGAP (pode creala en calquera momento) e matricularse no curso (no período de inscrición correspondente). De seguido se detallan as indicacións correspondentes

Curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre en liña. Nivel básico

03 de Maio , 2017  -  22 de Xuño , 2017
Inscrición pechada

POR MOTIVOS ORGANZATIVOS, RETRASOUSE O PRAZO DE INSCRICIÓN, QUE SE ABRIRÁ O 11/04/2017 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 20/04/2017 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, na modalidade de teleformación a través da plataforma da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), e está incluído no Plan de formación no eido da educación non formal, dirixido a toda a mocidade galega e aos profesionais da información xuvenil e do eido do tempo libre e voluntariado. Só será presencial o exame final.

Para ober a acreditación correspondente será imprescindible a superación de todas as probas de avaliación e do exercicio final presencial que terá lugar en calquera dos catro centros provinciais do ISSGA ou nas dependencias da EGAP en Santiago de Compostela o 22/6/2017 ás 10:00 horas.

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible.

Para solicitalos terá que ter unha conta na EGAP (pode creala en calquera momento) e matricularse no curso (no período de inscrición correspondente). De seguido se detallan as indicacións correspondentes:

Curso de prevención de riscos laborais en liña. Nivel básico. Edicións T01, T02 e T03

26 de Setembro , 2017  -  23 de Novembro , 2017
Inscrición pechada

O PRAZO DE INSCRICIÓN ABRIRASE O 28/08/2017 ÁS 09,00 HORAS E PECHARASE O 06/09/2017 ÁS 23,55 HORAS.

Este curso realizarase na modalidade de teleformación a través da plataforma da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

A solicitude para os cursos básicos de prevención de riscos laborais en liña farase, unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia a correspondente convocatoria, a través da zona de matrícula da EGAP en lugar de cubrir o formulario nesta páxina web, motivo polo que o dito formulario agora non aparece dispoñible.

Para obter a acreditación correspondente será imprescindible a superación de todas as probas de avaliación, envío das actividades e exercicio final presencial que terá lugar en calquera dos catro centros provinciais do ISSGA ou nas dependencias da EGAP en Santiago de Compostela o 23 /11/2017 ás 10:00 horas.

Para solicitalos terá que ter unha conta na EGAP (pode creala en calquera momento) e matricularse no curso (no período de inscrición correspondente). De seguido se detallan as indicacións correspondentes:

 

Curso de prevención de riscos laborais en liña para traballadores autónomos. Nivel básico

17 de Outubro , 2017  -  23 de Novembro , 2017
Inscrición pechada

CONTIDO

Curso básico de prevención de riscos laborais de 35 horas, que corresponde ao contido mínimo do programa de formación para o desempeño das funcións de nivel básico, establecido no anexo IV-B) do Regulamento dos servizos de prevención, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero (5 horas).