Publicacións

Documento CAE e de planificación. Aproveitamentos forestais


Modelo de documento de coordinación de actividades empresariais e de planificación en traballos de aproveitamentos forestais elaborado polo grupo de traballo de prevención de riscos laborais no do sector forestal do ISSGA.

Os COÑECE do Issga_Servizos_Risco químico en salóns de peiteado


Cada día no salón de peiteado úsanse moitos e diferentes produtos cosméticos necesarios para realizar os seus múltiples servizos: lavado, acondicionamento e peiteado, cambios de coloración, rizados e alisamentos... e estes produtos poden conter axentes químicos perigosos.

Alerta ISSGA, pode haber amianto


Documento onde dun xeito máis amplo que nas fichas se explica que é o amianto e os seus perigos, onde se pode atopar, os diferentes materiais con amianto e os seus riscos,  como nos podemos protexer e, por último, referencias á lexislación, bilbiografía e consulta.

Alerta ISSGA, pode haber amianto_Fichas


Fichas elaboradas con material resistente, nas que se recollen as fotografías dos diferentes tipos de materiais xunto coa información básica para poder identificalos, os seus usos e localización, o ano da súa prohibición e se desprede fibras con facilidade, pensando para que poidan ser utilizadas a “pé de obra”.