Publicacións

Prevención e saúde laboral nas gravacións de contidos audiovisuais ante o coronavirus


Documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas gravacións de contidos audiovisuais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus.

Prevención e saúde laboral nos servizos e producións de eventos e espectáculos ante o coronavirus


Documento no que se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas montaxes audiovisuais de eventos en recintos estables ou temporais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas na atención de chamadas telefónicas fronte ao coronavirus.

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empregadas do fogar fronte ao coronavirus.