Publicacións

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas no servizo de axuda a domicilio fronte ao coronavirus.

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nos centros especiais de emrpego fronte ao coronavirus, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo

Protección no traballo fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendarios xerais de actuación no traballo fronte ao coronavirus.