Publicacións

Tríptico_Prevención de riscos biolóxicos no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos biolóxicos que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes e que poden poñer en perigo a súa saúde.

Cartel_Prevención de riscos psicosociais no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican principais factores de risco para a saúde e o benestar emocional que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes.

Tríptico_Mobilización de persoas con mobilidade reducida


Documento en formato tríptico onde se describen os principais aspectos básicos da mobilización de persoas, así como as técnicas de mobilización e as axudas técnicas para facilitar a mobilización.

Carteis_Mobilización de persoas con mobilidade reducida


Documentos en formato cartel onde se explican as principais técnicas de mobilización das persoas con mobilidade reducida.