Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS


Actualización do cartel con recomendacións preventivas nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI


Cartel con recomendacións preventivas para o sector do TAXI: antes de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria EXTRACTIVA sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria da LOUSA sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.