Publicacións

Traballo e calor_Traballos ao aire libre no verán_cartel


Cartel no que se recollen como evitar danos nos traballos ao aire libre durante o verán e que facer ante un golpe de calor.

Traballo e calor_tríptico


Tríptico que recolle os efectos da calor no noso corpo, como evitar os seus danos, os postos de traballo nos que pode hacer ese risco por calor, que debemos facer nos traballos ao aire libre no verán e como actuar ante un golpe de calor.

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_tríptico


Documento en formato tríptico onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas.

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_cartel


Documento en formato cartel onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas.