Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN


Actualización do cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas no sector da CONSTRUCIÓN sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO


Actualización dos carteis e flyers con recomendacións preventivas para as actividades de MARISQUERO A PÉ e MARISQUEO A FLOTE sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS


Actualización do cartel con recomendacións preventivas para a actividade de EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas

 

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS


Actualización do cartel e flyer con recomendacións preventivas para a actividade de REDEIRAS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.