Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS


Actualizacion do cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas GASOLINEIRAS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas no sector dos ÁRIDOS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria NAVAL sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN


Actualización do cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas no sector da CONSTRUCIÓN sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.