Publicacións

Alerta Issga_Recomendacións preventivas de actuación en traballos forestais_Vespa velutina


O documento está dividido en tres partes e recolle as actuacións básicas que se deben ter en conta na planificación das tarefas tanto antes de empezar os traballo, como se se atopa un niño de velutina como, por último, no caso de ataque das vespas velutinas.

 

Guía de boas prácticas_Prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación no sector agrario


Nesta guía, ademais de analizar as perspectivas do sector, se describen as características da muller en situación de embarazo, posparto e lactación indicando una serie de boas prácticas para evitar os riscos derivados delas; tamén se expoñen os efectos sobre a saúde no embarazo e a lactación e se destacan 12 consellos útiles directamente vencellados á realización das súas tarefas habituais así como aspectos xerais que deben ter en conta.

Revisión preventiva para maquinaria de aproveitamentos forestais


Modelo orientativo de documento de revisión preventiva para maquinaria de aproveitamentos forestais  elaborado polo grupo de traballo de prevención de riscos laborais no do sector forestal do ISSGA.

Documento CAE e de planificación. Aproveitamentos forestais


Modelo de documento de coordinación de actividades empresariais e de planificación en traballos de aproveitamentos forestais elaborado polo grupo de traballo de prevención de riscos laborais no do sector forestal do ISSGA.