Publicacións

Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-COV-2 por aerosois


Minimizar a transmisión da COVID-19 a partir de aerosois non implica a necesidade de adoptar medidas de prevención complexas moi diferentes ás xa recomendadas, pero si reforzalas e incorporar algunhas novas para evitar o contaxio, en especial nos espazos interiores. No seguinte documento recóllense as máis importantes.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR FORESTAL


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas no sector FORESTAL sobre: Medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO


Actualización dos carteis e flyers con recomendacións preventivas para as actividades de MARISQUERO A PÉ e MARISQUEO A FLOTE sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria EXTRACTIVA sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.