Publicacións

Prevención de riscos para o embarazo e lactación no sector agrario


A finalidade desta folla é proporcionarlles información sobre os riscos laborais e a prevención tanto á muller embarazada coma a aquela que dese a luz recentemente ou que estea en período de lactación, de maneira que todas realicen os seus labores de forma segura e saudable.

As súas autoras son Mª Paz Eyre Vázquez, Myriam Garabito Cociña e María García Díaz, técnicas de nivel superior en prevención de riscos laborais do ISSGA.

 

Recomendacións preventivas ante o coronavirus nas actividades de bandas de música populares


Este asesoramento técnico do ISSGA préstase a solicitude e en colaboración coa Federación Galega de Bandas de Música Populares e debe enmarcarse como documento en continua actualización.

Guía ISSGA de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: recintos feriais


O obxectivo deste documento é dar pautas e recomendacións preventivas para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento das actividade relativas ao deseño, execución e xestión de reunións, incentivos, conferencias, congresos, eventos e feiras comerciais segundo as indicacións das autoridades sanitarias.

Data de actualización: 28-01-2021

Teletraballa con prevención_tríptico


Documento en formato tríptico con reomendacións e medidas preventivas no traballo a distancia.