Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS_Actualización


Cartel, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas nas PERRUQUERÍAS, actualizados a 2 de xuño de 2020.

Tamén podes descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías.

Prevención e saúde laboral nas gravacións de contidos audiovisuais ante o coronavirus


Documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas gravacións de contidos audiovisuais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus.

Prevención e saúde laboral nos servizos e producións de eventos e espectáculos ante o coronavirus


Documento no que se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas montaxes audiovisuais de eventos en recintos estables ou temporais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO


Carteis, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas actualizada a 20 de maio de 2020 no COMERCIO.

Tamén pode descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus no comercio.