Publicacións

Innovación en PRL: emprego de drons en actividades profesionais


Nesta publicación abórdase as actividades que se poden realizar con drons, de forma que podamos ser mais eficientes e estar expostos a menos riscos en relación coas formas tradicionais de realizar os ditos traballos.

Teletraballa con prevención


Video de presentación desta campaña con recomendacións e medidas preventivas no traballo a distancia.

Teletraballa con prevención_cartel


Documento en formato cartel con recomendacións e medidas preventivas no traballo a distancia.

Prevención de riscos para o embarazo e lactación no sector agrario


A finalidade desta folla é proporcionarlles información sobre os riscos laborais e a prevención tanto á muller embarazada coma a aquela que dese a luz recentemente ou que estea en período de lactación, de maneira que todas realicen os seus labores de forma segura e saudable.

As súas autoras son Mª Paz Eyre Vázquez, Myriam Garabito Cociña e María García Díaz, técnicas de nivel superior en prevención de riscos laborais do ISSGA.