Publicacións

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_cartel


Documento en formato cartel onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas.

Tríptico_Prevención de riscos psicosociais no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos para a saúde e o benestar emocional que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes.

Cartel_Prevención de riscos biolóxicos no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos biolóxicos que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes e que poden poñer en perigo a súa saúde.

Tríptico_Prevención de riscos biolóxicos no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos biolóxicos que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes e que poden poñer en perigo a súa saúde.