Publicacións

Guía de boas prácticas: PRL no uso de drons


Documento enfocado na análise dos riscos laborais e as medidas preventivas que se deben adoptar no uso de drons. A aparición deste novo actor no ámbito laboral supón tamén que os seus riscos deben ser abordados cun enfoque preventivo.

Innovación en PRL: emprego de drons en actividades profesionais


Nesta publicación abórdase as actividades que se poden realizar con drons, de forma que podamos ser mais eficientes e estar expostos a menos riscos en relación coas formas tradicionais de realizar os ditos traballos.

Teletraballa con prevención


Video de presentación desta campaña con recomendacións e medidas preventivas no traballo a distancia.

Teletraballa con prevención_cartel


Documento en formato cartel con recomendacións e medidas preventivas no traballo a distancia.