Publicacións

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas nos centros especiais de emrpego fronte ao coronavirus, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo

Prevención nas TINTURARÍAS fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas nas tinturarías fronte ao coronavirus.

Prevención nas OFICINAS DE FARMACIA fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas nos oficina de farmacia fronte ao coronavirus.

Protección no traballo fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendarios xerais de actuación no traballo fronte ao coronavirus.