Publicacións

Protección no traballo fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendarios xerais de actuación no traballo fronte ao coronavirus.

Medidas contra o coronavirus_Información de utilidade nas empresas


Documento en formato cartel coas recomendacións básicas que deben ter en conta as persoas traballadoras, o colectivo autónomo e o tecido empresarial galego.

Integración da perspectiva de xéneno no sistema de xestión da prevención de riscos laborais na empresa_Tríptico


Documento informativo en formato tríptico que contén recomendacións xerais como garantir que a actividade preventiva chegue por igual a mulleres e homes, contar coa variable de sexo nas estatísticas e enquisas e establecer indicadores que permitan facer un seguimento.