Publicacións

Placa PAS_Emerxencia sector forestal


Vinilo con información básica das medidas de emerxencia e do protocolo PAS (Protexer, Avisar e Socorrer) a seguir ante un sinistro no monte coa finalidade de que se coloquen nos vehículos que se utilizan para traballar no monte.

Folla de prevención nº 46 - Os trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral


Documento no que se definen os TME, se analizan os seus factores de risco e a forma de determinalo.

A súa autora é Mª Jesús Copa Arias, técnica superior de seguridade e saúde laboral do ISSGA.

Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA_Tríptico


Documento en formato tríptico onde se explican as determinacións analíticas de mostraxes ambientais e biolóxicas procedentes da exposición a axentes químicos-ambientais realizadas no Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA.

Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA_Cartel


Documento en formato cartel onde se explican as determinacións analíticas de mostraxes ambientais e biolóxicas procedentes da exposición a axentes químicos-ambientais realizadas no Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA.