Publicacións

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus


Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus OFICINAS DE EMPREGO


Cartel, flyer e guía con recomendacións de prevención e saúde laboral nas oficinas de emprego.

Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laboráis. Ferramentas para a súa implantación


Este documento forma parte da campaña para sensibilizar e difundir as pautas para una integración transversal das cuestións de xénero a través dun documento técnico con ferramentas prácticas, que se une ao tríptico e cartel xa publicados.

Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís


A guía elaborouse en resposta á solicitude de asesoramento da Asociación de profesionais de Galicia de vodas e eventos ( APROGABE) contando coa súa colaboración, deberá actualizarse en función da normativa e indicacións das autoridades.