Publicacións

A túa vida, sen voltas


Esta campaña, realizada polo ISSGA en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, promove o uso seguro do tractor nos sectores agrario e forestal.

Documentos da campaña: folleto técnico, tríptico, cartel técnico e cartel divulgativo.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas no servizo de axuda a domicilio fronte ao coronavirus.