Publicacións

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas no servizo de axuda a domicilio fronte ao coronavirus.

Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nas actividades forestais ronte ao coronavirus.

Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nas obras de construción fronte ao coronavirus.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas na atención de chamadas telefónicas fronte ao coronavirus.