Publicacións

Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís


A guía elaborouse en resposta á solicitude de asesoramento da Asociación de profesionais de Galicia de vodas e eventos ( APROGABE) contando coa súa colaboración, deberá actualizarse en función da normativa e indicacións das autoridades.

Mellora da calidade da información nos partes de accidentes de traballo_Tríptico


Documento  actualizado en formato tríptico no que se recollen os puntos de especial interese para a mellora da calidade da información dos partes de accidente de traballo.

Resgárdate dos riscos psicosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego_Tríptico


É importante saber cales son as situacións dentro do traballo que poden ter consecuencias negativas e que a empresa teña un plan coas actividades que hai que facer para evitar eses riscos laborais.

Resgárdate dos riscos psicosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego_Cartel


Cartel cos principais factores de risco psicosocial asociados á COVID-19 nos centros especiais de emprego.