Publicacións

Folla de prevención nº 25 - Prevención de riscos laborais de orixe eléctrica (I)


Esta é a primeira dunha colección de follas de prevención dedicadas ao risco de orixe eléctrica.

Nela facilítase información sobre os danos producidos polo risco eléctrico, os efectos da corrente e os tipos de contactos eléctricos.

Folla de prevención n.º 24 - Setembro - Alcohol e traballo


Esta folla contén información de interese sobre as relacións de causalidade entre traballar e consumir alcohol. Despois dunha pequena introdución, facilítase información sobre as accións do alcohol, a clasificación dos seus efectos, como determinar a concentración en sangue en función do alcohol consumido e por último a súa eliminación.

Folla de prevención nº 23 - Agosto - Soldadura eléctrica na actividade naval


Imaxe da folla de prevención nº 23

Logo dunha pequena introdución, analízanse os tipos de soldadura e equipos de traballo para deseguido describir os riscos derivados desa actividade, rematando coas medidas preventivas e os EPI necesarios para combatelos.

Folla de prevención nº 22 - Xullo - Coordinación de actividades empresariais nas actividades de construción e reparación naval (II)


Imaxe da folla de prevención nº 22

É a segunda das dúas follas de prevención dedicadas á coordinación de actividades empresariais nas actividades de construción e reparación naval para garantir o control das interaccións das diferentes actividades desenvoltas no centro de traballo.