Publicacións

Folla de prevención nº 33 - Radiacións ópticas artificiais incoherentes


Os obxectivos que se pretenden acadar con esta publicación son coñecer os diferentes tipos de radiacións ópticas incoherentes, as súas magnitudes e unidades así como o uso dos valores límite de exposición.

O seu autor é Francisco Javier Copa Arias, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral – ISSGA.
 

Folla de prevención nº 32 - Sistemas de xestión da prevención de riscos laborais (II)


Esta folla contén información de interese sobre os sistemas de xestión da prevención de riscos laborais na empresa.

É a segunda folla dunha serie de dúas que se centran nesta temática. Nela recóllense os aspectos relativos aos modelos dos sistemas de xestión, directrices europea, directrices da OIT (ILO-OSH 2001), e das normas OHSAS 18001 e 18002.

O seu autor é José Rega Piñeiro, subdirector xeral Técnico e de Planificación e técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Folla de prevención nº 31 - Mobilización de pacientes: avaliación do risco. Método MAPO


O autor é Alberto Villarroya López, técnico en ergonomía da Unidade Periférica do Servizo de Prevención Propio do SERGAS de Lugo.

Nesta folla de prevención, logo dunha introdución á problemática da manipulación de pacientes e dos métodos de avaliación do risco, analízase o método MAPO: identificación de factores, cálculo do índice MAPO, niveis de exposición e intervención, así como planificación da avaliación e as medidas preventivas.
 

Folla de prevención nº 30 - Sistemas da xestión da prevención de riscos laborais


Esta folla contén información de interese sobre os sistemas de xestión da prevención de riscos laborais na empresa. É a primeira folla dunha serie de dúas que se centran nesta temática. Nela recóllense os aspectos relativos á normalización e certificación dos sistemas de xestión da prevención de riscos laborais, as súas vantaxes e inconvenientes, e os elementos dun sistema de xestión.

O seu autor é José Rega Piñeiro, subdirector xeral Técnico e de Planificación e técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.