Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria NAVAL sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN


Actualización do cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas no sector da CONSTRUCIÓN sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS


Actualización do cartel con recomendacións preventivas nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS


Cartel, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas nas PERRUQUERÍAS, actualizados a 24 de novemvro de 2020.

Tamén podes descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas perruquerías.