Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria da LOUSA sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas no sector dos ÁRIDOS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS


Actualización do cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas OFICINAS obre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas no industria da AUTOMOCIÓN sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.