Publicacións

Teletraballa con prevención_tríptico


Documento en formato tríptico con reomendacións e medidas preventivas no traballo a distancia.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR FORESTAL


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas no sector FORESTAL sobre: Medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no MARISQUEO


Actualización dos carteis e flyers con recomendacións preventivas para as actividades de MARISQUERO A PÉ e MARISQUEO A FLOTE sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas na industria EXTRACTIVA sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.