Publicacións

Traballo e calor_tríptico


Tríptico que recolle os efectos da calor no noso corpo, como evitar os seus danos, os postos de traballo nos que pode hacer ese risco por calor, que debemos facer nos traballos ao aire libre no verán e como actuar ante un golpe de calor.

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_tríptico


Documento en formato tríptico onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas.

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Risco de exposición a ruído en eventos e espectáculos_cartel


Documento en formato cartel onde se describen os principais riscos de exposición a ruído en eventos e espectáculos así como as correspondentes medidas preventivas.

Tríptico_Prevención de riscos psicosociais no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos para a saúde e o benestar emocional que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes.