Publicacións

Prevención de riscos laborais_Condutores profesionais_tríptico


Documento no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas relacionadas coa actividade dos condutores profesionais: seguridade viaria, seguridade nos lugares de traballo, riscos hixiénicos, riscos ergonómicos e psicofisiolóxicos e actuacións en caso de accidente.

 

Protección da maternidade no traballo_políptico


Políptico informativo sobre as obrigas das empresas relativas á protección da maternidade.

Protección da maternidade no traballo_cubo


Cubo para montar de forma sinxela de tamaño 7x7 cm. que lanzando unha mensaxe positiva,  "Mírelo por onde o mires, ... todo suma", contén palabras que se poden vincular coa maternidade (conciliación, igualdade, flexibilidade, seguridade).

Traballo e calor_Traballos ao aire libre no verán_cartel


Cartel no que se recollen como evitar danos nos traballos ao aire libre durante o verán e que facer ante un golpe de calor.