Publicacións

Prevención de riscos nas amoladoras_Non te amoles_Tríptico


Documento que ten como obxectivo promover o coñecemento dos riscos e as medidas preventivas para un traballo seguro  no uso das amoladoras no sector da industria e da construción.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO


Carteis, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas actualizada a 7 de marzo de 2022 no COMERCIO.

 

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus


Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus OFICINAS DE EMPREGO


Cartel, flyer e guía con recomendacións de prevención e saúde laboral nas oficinas de emprego.