Publicacións

Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nas obras de construción fronte ao coronavirus.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas na atención de chamadas telefónicas fronte ao coronavirus.

Protección no traballo fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendarios xerais de actuación no traballo fronte ao coronavirus.

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nos centros especiais de emrpego fronte ao coronavirus, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo