Publicacións

Carteis_Mobilización de persoas con mobilidade reducida


Documentos en formato cartel onde se explican as principais técnicas de mobilización das persoas con mobilidade reducida.

Tríptico_Mobilización de persoas con mobilidade reducida


Documento en formato tríptico onde se describen os principais aspectos básicos da mobilización de persoas, así como as técnicas de mobilización e as axudas técnicas para facilitar a mobilización.

Corta o risco químico, peitea con seguridade. Prevención en salóns de peiteado_Carteis


Catro carteis que teñen como obxectivo a concienciación e integración da prevención do risco químico en salóns de peiteado e tratamentos de beleza polo uso continuo e cotiá de tinguiduras e outros produtos.

Prevención de riscos nas amoladoras_Non te amoles_Cartel


Documento que ten como obxectivo promover o coñecemento dos riscos e as medidas preventivas para un traballo seguro  no uso das amoladoras no sector da industria e da construción.