Publicacións

Integración da perspectiva de xéneno no sistema de xestión da prevención de riscos laborais na empresa_Cartel


Documento informativo que  ten como finalidade fomentar o coñecemento de boas prácticas de seguridade e saúde laboral desde unha perspectiva de igualdade de xénero.

Condutores profesionais_O factor humano na seguridade viaria laboral_tríptico


Documento no que se recollen as principais situacións e recomendacións para os condutores profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e o consumo de drogas e alcohol

Condutores profesionais_O factor humano na seguridade viaria laboral_Cartel


Documento no que se recollen as principais recomendacións para os condutores profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e o consumo de drogas e alcohol.

Prevención de riscos laborais_Condutores profesionais_tríptico


Documento no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas relacionadas coa actividade dos condutores profesionais: seguridade viaria, seguridade nos lugares de traballo, riscos hixiénicos, riscos ergonómicos e psicofisiolóxicos e actuacións en caso de accidente.