Publicacións

Prevención nas OFICINAS DE FARMACIA fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas nos oficina de farmacia fronte ao coronavirus.

Protección no traballo fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendarios xerais de actuación no traballo fronte ao coronavirus.

Medidas contra o coronavirus_Información de utilidade nas empresas


Documento en formato cartel coas recomendacións básicas que deben ter en conta as persoas traballadoras, o colectivo autónomo e o tecido empresarial galego.

Integración da perspectiva de xéneno no sistema de xestión da prevención de riscos laborais na empresa_Tríptico


Documento informativo en formato tríptico que contén recomendacións xerais como garantir que a actividade preventiva chegue por igual a mulleres e homes, contar coa variable de sexo nas estatísticas e enquisas e establecer indicadores que permitan facer un seguimento.