Publicacións

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empregadas do fogar fronte ao coronavirus.

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas na industria manufactureira fronte ao coronavirus.

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas nos centros especiais de emrpego fronte ao coronavirus, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo

Prevención nas TINTURARÍAS fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas nas tinturarías fronte ao coronavirus.