Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS


Actualización do cartel con recomendacións preventivas para a actividade de EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas

 

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS


Actualización do cartel e flyer con recomendacións preventivas para a actividade de REDEIRAS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI


Cartel con recomendacións preventivas para o sector do TAXI: antes de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Documentos informativos coas recomendacións de prevención básicas na atención de chamadas telefónicas fronte ao coronavirus.