Publicacións

Prevención de riscos nos postos de traballo de carnizarías e chacinaría_tríptico


Documento en formato tríptico con información sobre os principais riscos laborais e medidas preventivas nos postos de traballo en carnicerías e chacinería.

Prevención de riscos nos postos de traballo de carnizarías e chacinería_cartel


Documento en formato cartel con información sobre os principais riscos laborais e medidas preventivas nos postos de traballo en carnicerías e chacinería.

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Documentación de prl na montaxe de escenarios ou bancadas_cartel


Cartel no que se lembran os aspectos máis importantes relacionados coa documentación de prl na montaxe de escenarios ou bancadas.

Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Documentación de prl na montaxe de escenarios ou bancadas_tríptico


Tríptico onde se recollen os aspectos máis importantes relacionados coa documentación de PRL na montaxe de escenarios ou bancadas.