Publicacións

Emprego de dispositivos electrónicos portátiles_cartel


A utilización prolongada e continuada dos dispositivos electrónicos portátiles pode facer que esteamos expostos a riscos adicionais, especialmente de tipo ergonómico, como os derivados da exposición a posturas forzadas e a movementos repetitivos ou a fatiga visual.

Emprego de dispositivos electrónicos portátiles_tríptico


A utilización prolongada e continuada dos dispositivos electrónicos portátiles pode facer que esteamos expostos a riscos adicionais, especialmente de tipo ergonómico, como os derivados da exposición a posturas forzadas e a movementos repetitivos ou a fatiga visual.

Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cuadríptico


Documento en formato cuadríptico que ten como obxectivo concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.

Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cartel


Documento en formato cartel que ten como obxectivo concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.