Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cuadríptico


Documento en formato cuadríptico que ten como obxectivo concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.

Descargas