Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cartel


Documento en formato cartel que ten como obxectivo concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.

Descargas