Prevención e saúde laboral ante o coronavirus OFICINAS DE EMPREGO


Cartel, flyer e guía con recomendacións de prevención e saúde laboral aplicables ás oficinas de emprego baseadas nas indicacións das autoridades sanitarias a día de hoxe. As solucións a implantar en cada oficina deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa casuística e revisarse en función das medidas que vaian actualizando as autoridades sanitarias.

 

Data de actualización: 29 de setembro de 2020