Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector do TAXI


Cartel con recomendacións preventivas para o sector do TAXI:

  • antes de ir ao traballo
  • distancia de seguridade
  • hixiene e limpeza
  • medidas organizativas

Data de actualización: 21 de xullo de 2020