Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas REDEIRAS


Cartel e flyer con recomendacións preventivas para a actividade de REDEIRAS sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade
  • Distancia de seguridade
  • Hixiene e limpeza
  • Medidas organizativas