Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS


Actualización do cartel con recomendacións preventivas para a actividade de EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade
  • Distancia de seguridade
  • Hixiene e limpeza
  • Medidas organizativas

Data de actualización: 21 de xullo de 2020