Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas OFICINAS sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade

  • Distancia de seguridade

  • Hixiene e limpeza

  • Medidas organizativas

Data de actualización: 21 de decembro de 2020