Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade

  • Distancia de seguridade

  • Hixiene e limpeza

  • Medidas organizativas

Data de actualización: 20 de novembro de 2020