Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR FORESTAL


Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas no sector FORESTAL sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade

  • Distancia de seguridade

  • Hixiene e limpeza

  • Medidas organizativas

 

Data de actualización: 21 de decembro de 2020.