Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN


Cartel e flyer  informativo con recomendacións preventivas no sector da CONSTRUCIÓN sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade
  • Distancia de seguridade
  • Hixiene e limpeza
  • Medidas organizativas

Data de actualización: 2 de decembro de 2020