Condutores profesionais_O factor humano na seguridade viaria laboral_Cartel


Documento no que se recollen as principais recomendacións para os condutores profesionais relacionadas co factor humano na seguridade viaria laboral: fatiga, estrés, atención e o consumo de drogas e alcohol.