Prevención de riscos laborais_Condutores profesionais_tríptico


Documento no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas relacionadas coa actividade dos condutores profesionais: seguridade viaria, seguridade nos lugares de traballo, riscos hixiénicos, riscos ergonómicos e psicofisiolóxicos e actuacións en caso de accidente.