Tríptico_Prevención de riscos biolóxicos no coidado das persoas con dependencia


Documento no que se indican os riscos biolóxicos que se dan no traballo cotiá do persoal traballador que atende a persoas dependentes e que poden poñer en perigo a súa saúde.

A súa autora é Lucía Ferrón Vidán, xefa da sección de Hixiene Industrial e Técnicas Analíticas do ISSGA